Skip to main content

Full text of "Variarum rerum vocabula cum sueca interpretatione, Stockholm, 1538"

See other formats


This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge thafs often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this filé - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non- commercial use of the filés We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these filés for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each filé is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world' s books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 

at http : //books . qooqle . com/| Digitized by Google 439. 73 ;;-,;.; 4 ** . < -* ■ -^ ^ ,/ c/^t 1^/.^ rf 4 
ZT7X7I IMS 11 
Digitized by Google \\ Digitized by Google Digitized by Google Digitized by Google Digitized by Google Digitized by Google -. .. ..*»^-^»* . -.«& -*r _*v -~ in > t I å grund av en stipemiieresa, som jag står i Iwg^pp att före- 
taga, tar jag bcsbut mig för att nu utgiva den för snart 5 är sedan 
»vny.kta taksten till Variarum reruui vocabula, Stockholm 153*, ock 
lå! a inledning, anmärkningar ork index följa i ett andra häfte. Arbe- 
ts avslitande har under dessa år varit förhindrat genom niMtvungna 
avbrott av olika slag. 

Originalet utgör den älsfa tryckta svenska ordbok vi känna, nr. 
_. si v £ t bekant _ bevarad endast i Kongl. Bibliotekets i Stock- 
holm iksKrnpiar. 

Inledningen är i allt väsentligt färdig, anmärkningarna äro Oet 
! tin baJften'. Des. -.va under arbetets gång tagit en utsträckning, 

t , cn) j 3 n icke förutsett, ock som gjort det för mig omöjligt att, sa- 

ij eom j : ..e hoppats, avsluta dem till denna tidpunkt. De äro avseöda 

\ Aii belysa de ords historia, vilka amingen kke äro anträffade 1 tlcn 

*■ fornsveuska literaturen, äller ock under språkets senart ■ utveckling fflr- 

1 svunnit äller fått ändrad ^ormVi]fcY*t<ctydelsc. Det är saledos nästan 

uteslutande den nysvenska språkperioden, som är föremål för desamma 
t l„,i. alfabetiska registret till de svenska orden ligger tryduärdigt; men 

/ <r tt a tt få anmärkningarnas innehåll inryckt däri, har jag besiämt mig 

i: r . r att utgiva detsamma först i sammanhang med dem. Jag hoppas, 

-it det skall kunna ske under nästa år. — Originalupplagans uttel- 
V.ad är meddelat i fotografiskt faksimile; den punkterade ramen 
'•: kring titteln anger originalets storlek. 

f Den skrift, som jag under tittel Glosor till Terentii AndrialMt 

1 följa på själva ordboken, står därmed i intet annat samband Sr. det, 

g! t några nybörjare i latin, av de stadgade skriftdragen att dömma 
: icke skolgossar, sannolikt studänter, begagnat sig av i bokens slut in- 

bjudna pappersark för att därpå, såsom jag antager, avskriva ätter 
larmens undervisning av någon annan upptecknade glosor, vilka sakna 
-dl riibnk. men dock visa sig hava tillkommit vid läsningen av TerenM 
Andria. Det är huvudsakligen ur pedagogiskt-historiskt inträsse, som 
/■ dessa glosor synts mig förtjäna att utgivas. 

/" Uppsala i mars 1890. A. Ä. ■=:>§>£ @3<ir< Digitized by Google VARIARUM RERUM VOCABULA 

STOCKHOLM 4538 Digitized by Google Digitized by Google . * THE NEW YORK 
PUBLIC LIBRARY 

912699A 

ASTOR, LENOX AND 

TILD£JN FOUNDATIONS 

H 1937 L ©arfarant w 

ttun vtcabul* cm 
QfattÄ inarbetas 
tittte 

*** StOdjdrtt 
ö/nxxxviu Digitized by Google Digitized by Google K2*SJ^^*3P*3*^*^ Uariarum rerum Yoeabula P. p. pcnultima producta 
P. c. penultima correpta 

De Dco, celo, 


et temporibus 


Sidus 


thz himmel teekn 
som fleere än 
r\Éus 

Yj Deus pat( 


Gud 
een stierna är 
ir gudfader 
vthi 
De us filius 


gud son 


Sol 


sool 
Deus spiritus 


Radius 


soolstrijme eller 
sanctus. 


gud then helge 
sken 


ande 


Luna 


måne 
Iesus 


frelsare 


Canicula 


hundstierna 
Christus 


smoorder 


Lucifer. p. c. 


morgonstierna 
Redemptor 


återlösare 


Uesper 


affton stierna 
Iudex 


domare 


Hesperus p. c 


. idem 
Sancta trini- 
Polus areti- 


tas 


helga trefaldig- 


cus 


nörstierna 


heet 


Septentrio 


karlawagn 
Diuinitas 


gudhdom 


Pleiades. p. c 


siwstiernor 
Numen 


gudz wilie, gudz 


Orion p. p 


Iacobs staff 


wold, gud, 


Elementum 


element 
A n g e 1 u s 


ängil 


Ignis 


eeld 
Archangelus 


offuerängil 


Aer 


wädher 
Propheta 


prophete 


Aqua 


watn 
Prophetissa 


propheterska 


Terra 


iord 
Prophetia 


prophecia 


Infernus 


helwete 
Apostolus 


apostel, sende- 


Iris 


regnboghe 


bud 


Nu bes 


Moln 
Martyr 


vvitne, marteler 


Nebula 


tökna 
Martyrium 


witnesbyrd 


Tonitru p. c. 


toordön 


f 


Confessor 


bekennare 


Fulgur 


liwngeeld 


Mundus 


werld 


Fulmen 


äsekioslagh 
Celum 


himmel 


Grando 


hagel 


Planeta. p. p. 


planeet 


Nix a 


snyö 
Stella 


stierna 


Pruina p. p. 


rijmfrost 


O 


o 


CO Digitized by Google VAB1ARLM REELM Pluuia 


regn 


Ianuarius 


toorsmånat 


Nimbus 


regnskwr 


Februariiib 


göyomånat 


Gutta 


drope 


Martius 


mars manat 


Stilla 


idem 


Aprilis 


aprils manat 


Ros 


dagg 


Maius 


maij månat 


Glacies 


ijss 


Iunius 


midsommars må- 


Stiria 


ijssdrope 
nat 


Frigus 


köld 


Iulius 


hömånat 


Estus 


bete 


Augustus 


skördemänat 


Calor 


werme 


September 


höstmänat 


Gelu 


frost 


October 


wijnmanat 


Tempestas 


owädher 


Noueraber 


wintermanat 


Procella 


storm 


December 


Christ manat 


Uentus 


blåster eller wä- 


Hebdomada 


dher 


p. c. 


weka 


Serenum p. p 


clart 


Septimana 
Nubilum p. c. 


mulit 


p. p. 


idem 


Lumen 


liwss 


Dies 


dagh 


Lux 


sken, liwss. dagh 


Dies festus 


helgc dagh 


Tenebre p. c. 


mörker 


Ferie 


idem 


Caligo p. p. 


mörkheet 


Dies profc- 
Vmbra 


skugge 


stus 


söknedagh 


Tcrre motus 


iordh dönn 


Dies ciuilis 


dygn 


Oriens p. c. 


östan 


Dies na tura- 
Occidens p. c 


. westan 


1 lis 


dags tijdh som är 


Meridies 


sönnan 
em el len solen- 


Septentrio 


nordan 


* 


nes vpgäng 


Tempus 


tijdh 
och nidergång 


Eternitas 


ewigheet 


Dies interci- 
Annus 


c o 

aar 


sus p p 


som är halff helig 


Bisextus 


skot åar 


* 


och halff sökn 


Seculum 


hundrade åars 


Dies fastus 


rette dagh, eller 
tijd 
rådzstugu 


Lustrum 


fem åars tijdh 
dagh 


Quinquen- 
Dies ne fastus som icke är ret- 


nium 


idem 
tedagh 


Qu adrien- 
Dies religio- 
nium 


fyra års tijd 


s u s , Dies 
Triennium 


try åars tijdh 


äter. 


forsynedagh. för- 


Biennium 


tw åars tijdh 
ba//nat dagh 


Sesquiannus 


halflft annat åår 


i Dies comitia- 
Uer 


c o 

waar 


lis 


herradagh 


Estas 


sommar 


Dies preliaris strijdz dagh 


Autumnus 


hööst 


Natalis p. p. 


födhelse dagh 


Hyems 


winter 


Natalis Chri- 
Mensis 


månat 


sti. 


Christi födhelse 


Sesquimensis halff annar må- 
dagh 
nat 


Aurora p. p. 


dagzrånd Digitized by Google 

VOCAWJLA 1538 


s 


Diluculum 


daghning 


Ratio 


fornufft 


Måne 


morghon 


Ingenium 


art, infödda, 1 na- 


Uesperum 


affton 
tur eller skic- 


Meridies 


middagh 
keligheet 


Crepusculum skymning 


Intellectus 


forstond 


Nox 


natt 


Anima 


siel 


Nox intern- 
Corpus 


lecamen, kropp 


pesta. 


widh midnattes 


Caput 


hoffuudh 
tijd, eller mör- 


Uertex 


kulle, topp 
ka natten 


Caluaria 


hoffuudskalle 


Gallicinium 


hönsagäld 


Fröns 


änne 


Equinoctium 


. tå natt och dagh 


Sinciput. p. c. 


framdelen aff 
äre lijka long 
hoffuudet, for- 


Solsticium. 


soolhwerff, tå so- 
hoffuud 
len begynnar 


Occiput p. c. 


baakdelen aff 
wendasich an- 
hoffuudet,nacke 
tingen til oss 


Facies 


ansichte 
eller ifrå oss 


Vultus 


anlete 


Nudiuster- 
Oculus 


ögha 


tius. 


förra gåår 


Pupilla 


ögnasteen 


Heri 


• o o 

j gaar 


Dens 


tand 


Hodie 


j dagh 


Gingiua p. p 


tannakött 


Cras 


j morghon 


Lingua 


tunga 


Perendie 


offuermorgon 


Palatum p. p. 


goom 


Hora 


time, stund 


Saliua p. p. 


spott 


Lucescit 


thet lyser 


Sputum 


idem 


Aduespera- 
Gustus 


smak 


scit 


thet afftnas eller 


Barba 


skegg 
bliffuer affton 


Mystax 


knewelbärdh 


Noctescit 


thet nättas 


Collum 


hals 


Diescit 


thet daghas 


Iugulus p. c. 


framdelen på hal- 


Pluit 


thet regnar 
sen, forhals 


Ningit 


thet snyöghar 


C e r u i x 


nacke baakhals 


Tonat 


thet dundrar 


Memoria 


minne 


Fulgurat p. c. 


thet liungar 


Faux 


swalg 


Fulminat p. c 


åsekian slår 


Epiglossis 


strupalock 


Grandinat 


thet haglar 


Uua 


spöne j halsen 


Rorat 


thet daggar 


Glandula 


körtel 


Pridie 


daghen til förenne 


Auris 


öra 


Postridie 


daghen effter • 


Lobus 


örnatip 


Pinnula 


idem 


De Hominc 


Ala 


armhol 


Axilla 


idem 


Homo 


menniskia 


Hircquus 


ögnawijck eller 


Mas 


man 
quinna 
ögna wrå 


Femina 
Uir 


1 Kommat efter 


'infödda* är utan tvivel 


man 


tryckfel. Jmfr Lex. Linc. under Inge- 


M u 1 i e r 


quinna 


nium. 

Digitized by Google V ARIARUM RERUM Brachium 


arm 
först begyn- 


C u bit us p. c. 


almboghe i 
nar vvexa 


Manus 


hand 


Il ia 


wekalijff 


Vertebra p. c. 


knoka, knyla » 


I n g u e n 


liwske 


Uertibula 


idem ' 


Uenter 


bwck, qwedh 


Pollex 


tume 


Umbilicus.p.p.nafle 


Digitus 


finger 


Pubes 


håår nidan til 


Index 


fremsta finger 


Mentula p. c. 


mandzens hem- 


Salutaris di- 


liga ting, pria- 


gitus 


idem 
pus p. p. 


Medius 


lengsta finger 


Colis, penis 


idem, 


Digitus infa- 
Lotium Urina piss 


mis vcl fa- 
Testes 


ballar 


inosus 


idem 


Coleus 


idem 


Digitus me- 
Scrotum 


balskin 


dicus 


läkie finger 


Cunnus 


quinnones hem- 


Digitus anu- 


liga ting 


laris 


idem 


Pulmo 


lunga 


Digitus auri- 
Cor 


hierta 


cularius 


minsta finger 


Precordium 


then hiV/nan som 


Phalanx 


kota som är e- 
löper kring 
mellen ledher- 
om hiertat, 
ne på fingren 
hiertagruffua 


Condilus p. c. 


knoghe på fingren 


Latus 


sijdha 


Unguis 


naghel 


Costa 


reff, sidoreff 


Palma 


flata hand 


Iecur 


leffuer 


Pugnus 


näffue 


Fel 


gal le 


Dextera ma- 
Lien 


mielte 


nus p. c. 


högre hand 


Intestinum p 


. 


Sinista 1 ma 
P- 


tarm 


nus 


wenstre hand 


Dorsum 


r ygg 


Leua 


idem 


Tergum 


idem 


Guttur 


strupe 


Humerus 


skuldra 


Gurgulio 


wrongestrupe 


Scapula p. c. 


skuldrobladh 


Neruus 


seena 


Interscapili- 
Vena 


ådhra 


um 


thetsomäremel- 


Arteria 


pulszådhra, wä- 
lanbådenskul- 
dher ådra 
drobladen 


Pectus 


bröst 


Lumbi 


länd 


Thorax 


bringa 


Coxa 


höfft 


Mamma 


spöne 


Coxendix 


idem 


Papilla- 


warta på spö- 


Femur 


låår eller thet 
nam 2 
tiucka vtan på 


Sororia 


pijge spöne som 
låret 


Fe men 


then parten som 
är innan på 


1 Se Errata. 


2 År väl tryckfel för: spönan. Se 
låret 


Anm. 
Nates 


arsclinkar Digitized by Google 

. VOCABULA 1538 


■7 


Clunes, Clu- 


! 


Primores den 
nicule, 


idem 


tes 


framtänder 


Anus 


ars 


Dentes preci- 
Podex 


idem 


sores 


idem 


Culus 


idem 


Canini den- 
Merda 


treck 


tes. p. p. 


betar 


Stercus 


idem 


Maxillares 


oxlatänder 


Genu 


knä 


Molares 


idem 


Poples 


knäweck 


Mentum 


haka 


C rus 


been nedan knädh 


Nasus 


näsa 


Tibia 


skenobéen 


Nares 


näsaboror 


Sura 


beenkalff 


Uibrissus 


näsahår, håår 


Pes 


foot 
som wexer j 


Talus 


hääl 
näsomen 


Calcaneus 


thet nidersta på 


Bucca 


thet rwmet som 
hälen 
är innan til j 


Calx 


idem 
munnen 


Planta 


footsola 


Labium 


läpp 


Digitus pedis tåå 


Labrum 


idem 


Uestigium 


fotspor 


Os 


mwn 


Stomachus 


maghe 


Rictus 


gaap 


Uentriculus 


idem 


Gula 


gorstrupe 


Diaphragma 


miderne 


Rumen 


idem 


Uiscera 


inelffuer 


Frumen 


thet oflfuersta j 


Cinci#nus 


håårlock 
gorstrupan 


Cinnus 


idem 


Os 


been 


Cirrus 


crusathåår 


Spina 


rygbeen 


Coma 


longt håår 


Artus 


ledh 


Cesaries 


hår som affskäres 


Articulus 


idem 


Gena 


ögnalok eller kin 


Membrum 


lem 


Palpebra p. c 


ögnahår 


Chartilagop. 
C i 1 i u m 


ögnabrwn 


c. 


brosk 


Supercilium 


offuer ögnabrw- 


Medulla 


mergh 
nen 


Adeps 


thet feta, fetme 


Nictus 


ögnablinck 


Aruina p. p. 


speck 


Uisus 


syyn 


Axungia 


swijna ister 


Acies 


synenes skarp- 


Lacertus 


then delen aff ar- 
heet 
men som är e- 


Albugo p. p. 


thz hvvijta j ögat 
mellan almbo- 


Lachrima. p.c 


:. tåår 
gan och han- 


Mala 


kin 
den a 


Maxilla 


kindboge 


Cutis 


hwd 


Mandibula 


idem 


Pellis 


skin 


Cerebrum. p.c. hierne 


Sphondylum 


ryggiakota 


Capillus 


håår 


Aluus 


bwck, arstärm 


Crinis 


idem 


Omentum 


then feta hinnan 


Tempora 


tidningar 
som sitter kring 


Dens 


tand 
om termana Digitized by Google VARTAfUTM REMTM .. 

Abdomen p. 
Preputium 


r örhuden på mand- 


P-. 


niwra fetme 
zens heemliga 


Uesica p. p. 


blåsa 
ting 


Musculus 


senomws 


Septum trans- 


Pulpa 


tiocka kötet 


uersum 


midärne, 


Colon 


store term 


Diaphragma 


idem 


Ieiunum 


små termar 


Sensus 


sinne 


Intestinum 
Olfactus 


luctan 


cecum 


botnaterm 


Secunde. a- 
Rectum 


ända term 


rum, 


effterbyrd then 


Omasum 


fete term 
h i/man som fö- 


Struma. 


en wext vnder 
des effter bar- 
halsen 
net 


Gibbus 


krock rygg 


Spiritus 


ande 


Fibra 


snippen som är 


Tr uncus 


boll som är ifrå 
på leffuer och 
halsen til liw- 
lungor, thet är 
skan 
ock ådhra 


Uiscus 


thet kött som är 


Callus 


thet härda som 
näst vnder hu- 
wexer j hen- 
dewne 
drene och vn- 


Mucus 


snoor 
der fötrene aff 


Pituita p. p. 


idem 
arbete 


Sudor 


svvett 


Au dit us p. p. 


hörsle 


Humor 


vvetzska 


Sanguis 


blodh 


Vita 


lijff 


Cruor 


vtlopen blodh 


Uiuere 


liffua 


Anhelitus p. 
Mors 


dödh 


c. 


ande 


Mori 


döö 


Animus 


hogh 


Audire 


höra 


Cani 


gråhår 


Videre 


see 


Caro 


kött 


Olfacere 


lucta 


Ceruix 


baackhals 


Gustare 


smaka 


Exta 


inelffuer som är 


Sentire 


ken na 
leffuer, lungor 


Tussis 


hostan 
och hierta 


Tussire 


hosta 


Iunctura. p. p 


. ledh 


Eructuare 


rapa 


Lactes 


småtermar we- 


Singultire 


hicka 
katermar 


Oscitare 


geespa 


Lanugo p. p. 


fiwn 


Sternutare 


nivvsa 


Splen 


mielte 


Pedere 

Nauseare 

Uomere 


fierta 


Vterus p. c. 


barnamoder thet 


vvemia 
spyy 
rwm ther bar- 


Dormire 


soffua 
net aflas och 


Somnium 


dröm 
wexer vti j 
moderlijffuet 


Pandiculari 


gespa och rec- 
kia sich som 


Uulua 


idem 
en gör som 


P o r u s 


swettebora 
somnoger är Digitized by Google VOCABULA 1538 Habitudinum corporis nomina Pomilio 

Nanus 
Ambidexter Recaluaster 
Glaber 
Circumtonsu 
Fronto 

Dentatus 

Den tösus 

Barbatus 

Imberbis 

Caluus 

Auritus Flaccus Silo Naso 
Labeo 
Labro 
Gibbosus 
Bronchus vel 
Brochus Bucco 
Capito. p. c. dwärgh 

idem 

tewhendig 1 , then 
som kan så 
wel bruka then 
wenstre han- 
dena som then 
högra 

flijnskallot 

slätt vtan håår 
s kringskoren 

th^n som breet 
änne haffuer 

storta#nat 

idem 

skeggiot 

vtan skegg 

skalloter 

stoorörat, th^n 
som stoor ö- 
ron haffuer 

lookörat , th^n 
som henginde 
öron haffuer 

then som haff- 
uer stora ög- 
nebruner 

stornäsat 

storläppat 

idem 

crokryggiot 

vtmyndter, ther 
som mwn och 
tänder stå 
longt vth 

then som haffuer 
vtpusat kind- 
been 

storhöffdat then 
som stort hoff- 
uud haffuer 1 Tryckfel för: twehendig. Detta fram- 
går såväl av senare uppl. av Variar. som 
av en jämförelse med Lex. Linc. Cilo Balbus Traulus 

Hesitans 

Blesus 

Cecus 

Surdus 

Mutus 

Edentulus 

Mancus 

Claudus 

Surdaster 

Lippus 

Cocles 

Luscus 

Lucinus. p. 

Lusciosus 

Strabo 

Petus 

A n c u s Pansa Plancus Rugosus 
S c a u r u s Simo spitzhöffdat, then 
som longt och 
spitzot hoff- 
uud haffuer 

then som så ha- 
stig talar at 
han icke förer 
ordhen rett 
fram 

stam 

idem 

lesp 

blind 

döff 

dumbe 

tawnalöös 

handalös, lem- 
mal öös 

halter 

lomhörder 

swrögder 

eenögder 

idem, thet är ock 
muskögder 
p. småögder 

starblinder 

windögder,skelg- 
ögder 

hwerffbgder eller 
blinkögder 

then som croko- 
tan arm haff- 
uer 

bredfötter, then 
som breda fö- 
ter haffuer 

then som tonna 
och flata föter 
haffuer, och in- 
tit bogh haff- 
uer vnder fö- 
trene 

skrynkiot 

storhälat, eller 
crokfoot,clun- 
kefoot 

näsalöösz, eller 
thni som flata Digitized by Google ro VARIARUM RERUM R c s i m u s. p. p. 

Aquilinus na- 

sus. p. p. 

Strumosus Tremulus. p.c. 

Uarus 

V a r i c o s u s Tuber 

Verruca p. p. 
Verrucosus 

Neuu s 

Neuosus p. p. och niderbög- 
da näsar haff 
uer 
krocknäsat 

näsar som are sa 
krokotta som 
itt örna näflf 

thrn som en wext 
haffuer vnder 
hakonc 

darrande 

krockbeen 

then som vp- 
suuldna ådh- 
ror haffuer, 
krampådhrog 

kwla 

warta 

wartofull 

warta so;;/ hår 
wexer vppå 

thrn som sådan 
wartor haffuer Matrix fostermoder som 
hålles til foo- 
ster De pucrpcrio 

Puerpera p c barnfängerska 

I n f a n s barn 

C u n a b u 1 a. p. c. wagga 

C u n e idem 

C r e p u n d i a barn ask r u d h 

Fascia linde 

Linteum blöya 

C ort i na. p. p. förhengsle 

Conopeu;//. p. 

p. myggotiell 

A u 1 e u in . p.p. tapet 
Nutrix amma 

Obstetrix p.c. iordgu///ma,födz- 

lohiel perska 
Parere föda barn 

L a c t a r e ' däggia , gi ffu a 

diya 
Fasciari linda 

Manotreptus 1 thm som lenge 
dijnmawmoföl 

1 Tryckfel för Mamm othreptus. De cognatione 

Proauus p. c. farfaders fader, 
eller morfa- 
ders fader 

Proauia farmoders mo- 

der eller mor- 
moders moder 

A u u s farfader ell^r mor- 

fader 

Auia farmoder eller 

mormoder 

Pater fader 

Mäter moder 

Fil i us son 

F i 1 i a dotter 

Nepo s sonason ell^r dot- 

terson 

N e p t i s sona dotter eller 

dotter dotter 

Pron epos p.c. barnabama son Proneptis barnabarn a 
ter dot- Nepos ex fra- 

tre 
Ncptis ex fra- 

tre 
N e p o s ex so- 

r o r e 
Neptis ex so- 

ro re 
P a t r u u s 
Amita. p. c. 
A u u n c u 1 u s 
Materterap.c. morsyster 
Matruelis p.p. idem eller mor- 
systers barn, 
systra barn 
Patruelis p. p. brödrabarn bröl- 
lingar, syske- 
ncbarn 
Sobrini. p. p. systrabarn sys- 
lingar, syske- 
nebarn broderson 

broders dotter 

systerson 

syster dotter 
farbroder 
fa r sy st r 
morbroder Digitized by Google VOCAWTLA 1538 II Amitini. p. p. syskencbarn som 
en är affbro- 
derenochthen 
andre aff sy- 
sterne 

Agnatus. p.p. skyldman på fä- 
dernet 

Cognatus.p.p. skyldman 

Consangui- 

neus broder eller 

skyldman 

Parentes föräldrar 

G em in i. p. c. twillingar 

Patrimus. p.p. then som fader 
haffuerliffuan- 
des 

Mat rim us. p.p. then som moder 
haffuer liffuan- 
des ; Paranymphusförare, taloman 

Pronubus p.c. idem 

P r o n u b a brwdsäta, br w- 

! fre;«ma, brwd- 

i tämma 

; Matrim o nium ecteskap 

Coniugium idem 
I Kpitalanium 1 brwdasång 
JNuptie brwdlop 

Matro na gifft quinna 

Paterfamilias hwsbonde 

Materfamilias hwsfru 

Uiduus änkling, fråskild 

U i d u a änkia 

Concubinus Dc aMnitatc Affinitas 

Maritus 

Uxor 

Socer 

Socrus 

Gener 

N u r u s swägerskap 

bonde 

hustru 

swäär 

swära 

mågh 

sonahustru Vitricus. p. c. stiwffader 
Nouerca stiwffmoder 

P r e u i g n u s sti wffson 
Pr eu ig na stiwffdotter 

Leuir bondans broder 

then man kal- 
lar werbroder 
Glos bondans syster 

wersyster 
Fratria broders hustru 

Sororius systerman 

Compater. p.c. faddre 
C om mäter. p.p. faddra, 

verum hec duo vocabula noua 
sunt 
Sponsus brwdgumme 

Sponsa brwd 

Sponsalia festning 
Procus frijyare, bedhel Concubina 
Pellex Pallace. p. c. 
A mas i us 
Amasia bijslåpare 
bijslåperska 
then quinna som 
bolar med en 
gifft man 
bolerska 
bolarc 

bolerska, bole- 
skap 
Riualrs. 1 p.p. kallas the som 
älska ena quin- 
no, bwkbröder 
Scortum skökia 

Meretrix idem 

Prostibulum horohws 
Lupanar. p. p, 
Lupanarium 
Genea. 2 p. c. idem 
Orphanus.p.c. faderlöös Pupillus 
Ad u It er 
Mechus 
Ad ul te ra 
Scortator 
Incestus idem 

hoorkarl 

idem 

hoorkona 

horoiegare 

frendspiel Officiorum Ecclesiasticoru/u 

nomina 

quorum multa nupcra sunt Papa 
Cardinalis pawe 
cardinal Se Errata. 
Tryckfel för Ganea. Digitized by Google 12 


VARIABUM RERUM 
Patriarcha 


patriarch 


Consul 


borgemestere 


Archiepisco- 
Senator 


rådman 


pus 


erchebiscop 


Senatus 


rådh 


Episcopus 
Abbas 


biscop 


Proconsul 


then som vtsen- 


abbot 
desmedborga- 


Prepositus 


proest 
mesteres fulla 


Archidiaco- 


mact 


nus 


erchediekn 


Iudex 


domare 


Decanus 


deken 


Anteambulo 


foregongare,dra- 


Cononicus 


canic 
want 


Sacerdos 


prest 


Stipator 


idem 


Presbyter 


idem, äldersman 


Lictor 


stadztienare,bödil 


Diaconus 


tienare 


Carnifex 


bödil 


Ecclesiastes 


predicare 


Ciuis 


borgare 


Edituus 


clockare 


Aduena 


fremling 


Monachus 


munk 


Indigena. p.c 


infödder 


Monacha 


nunna 


Accola. p. c. 


nåbo widerbo- 


Scolasticus 


diekne 
ende 


Ludi magi- 
Incola. p. c. 


inbyggiare, land- 


ster 


scolamestare 
bo 


Pedotriues p.p.idem 


Inquilinus p. 
Didascalus. 
p- 


inhysesma// 


p. c. 


lärare 


D o m i n u s 


herre 


Hypodidasca- 


Domina 


fru 


lus 


hörare, eller lo- 


Seruus 


tienare, trääl 
catt, vnderlä- 


Ancilla 


tienista pigha 
rare 


Famulus 


dreng 


Mancipium 


trääl 


Patronus p. p 


. forswarare 


Officiorum ciuilium nomina 


Cliens 


th^n som forswa- 
rat warder 


Cesar 


keyser 


Ingenuus 


frijboren 


Rex 


konning, drotte 


Libertinus 


tlvn som frij- 


Regina 


drotning 
giorder är, 


Princeps 


förste 
frelszesman 


Dux 


hertoge 


Nothus 


oecta 


Comes 


greffue 


Spurius 


idem 


Eques aura- 
Ligittime na 
tus 


riddare 


tus 


ectafödder 


Nobilis 


edla 


Proceres p. c. 


herramän 


Eques 


resenär 


Magistratus 


herskap, offuer- 


Miles 


krijgsman 
heet 


Signifer 


banermester, fe- 


Optimates. p. 


niko dragare 


P- 


the ypperste 


Uexillifer 


idem 


Primores p.p 


. idem 


Questor 


rentomestere 


Magnas 


actig, th^n som 


Pretor 


fogde 
mykit reknat oc 


Edilis p. p. 


byggiemestere 
actat warder Digitized by Google VOOABULA 1598 13 Satrapa p. c. 
Ty ro 
Ueteranus p. 

P- 

Prefectus 
Hipparchus 
Archigra///- 
mateus p. c. 
Scriba 
Tabellarius 
Preco 
Priuatus p. p. Plebs 
Uulgus 
Rus ticus 
Ruricola. p. c. 
Uillanus p. p. Villicus. 

Villico 

Vades p.c. Obses 
Telonarius 
P u b 1 i c a n u s. 

p. p. 
Agricola p. c 
Pastor 
Opilio 
Bubulcus 
Bubsequa p.c. 
Subulcus 
Caprarius 
Epolus p. c. 
Eg o nom us p. 

c. 
Agaso. p. p. landhöffdi«ge 
nykrijgsman 

gammalkrigs- 

man 
höffdinge 
marsk Pellio 
Uinitor p 
Auriga p. 
Olitor p. c. cantzeler j 

scriffuare | 

breffdraghare i 
vtropare | 

en slett man som 

ingen befäl- ; 

ning haffuer ! 
thz meniga folkit 
idem 
buractig 
bonde 
th^n som boor j 

bondaby 
gårdzfogde 
idem 
borgesmän, loff- 

uadzmän 
gijszel 
tollanär 

idem 

åkermän 

heerde 

faraheerde 

fäheerde 

idem 

swijnaheerde 

getaheerde 

idem 

idem 

hesta och åsna 
wactare Hortulanus 

! p- p- 

'Mechanicus skinnare 
c. wijngårdzma/* 
p. foroman 

yrtegårdzmeste- 
re, eller kål- 
seliare Faber trägårdzmestare 
konstelig hand- 

werkes man 
konstener som 
vmgår med 
grofft arbete Faber Lignarius 

Ferrarius 

Cultrarius 

Ahenarius 

Falcarius 

Laminarius 

Arcuarius Artificum nomina 

Artificium konst 

Artifex konstner 

Aurifex. p. c. gulsmidh 

Arcularius kijstomakare Loricarius 
Erarius 

Murarius 

I 

1 Alutarius 

Aromatarius 
Calceolarius 
Monetarius 
Coriarius 
Crumenarius 
Cereuisiarius 
Doliarius 
Uietor 
Uitriarius. 
Politor armo- 
rum p. p. 

Pharmacopo- 

la 
Vespillo 
Fusor timberman 

smidh 

knijffuasmedh 

ketzlasmedh 

liya smedh 

plåteslagare 

boghamakare el- 
ler werkme- 
stere 

pantzermaker 

kopar smedh 

murmester 

hwijtläder maka- 
re, semskare 
kryddekremare 
skomakare 
myntare 
ledermakare 
pu^gamakare 
bryggiare 
tönnobindare 
idem 
glasmestere 

harnisk feyare, 
swerdzslipare 

apotekare 

dödgraffuare 

giwtare Digitized by Google 14 VARIARUM RERITM Fuscr Era men tar i- 

us 
Tormentari- 

us 
Ollarius 
Pocularius 

Figulus p. p. 1 
Plastes 
Carbonarius 
Calcarius 
Calcaria for- 

nax 
Calcararius 
Laterarius 
Lapidicida 

P P 
Tornator 
Stratarius 
Ephippiope- 

us 
Ephippiarius 
Linteo. p. p. 
Mercator 
Molitor p. c. 
Argentarius 
Mensarius 
Lanius 
Proxineta 

p. p. 
Licitator 
Panifex 
Piscator 
Statuarius 
Sculptor 
Celator Restio 
F u n a r i u s 
Phrygio 
Barbaricarius Se Er rata. clockogiwtare 

bössegiutare 
grytogiwtare 
kawnogiwtare 

pottomakare 
idem 
colarc 
calkbrennare 

calk vng 

sporasmedh 

tegelslagare 

stenhuggare 

swarffuare 

sadelmakare 

idem 

idem 

linweffuare 

köpman 

mölnare 

wetzlare 

idem 

kötmångare 

köpmäclare 

mäclare 

bacare 

fiskare 

belete snidare 

vtgraffuare 

then som med 

graffstikel vt- 

graffuer 
repeslagare 
idem 
stickare 
then som wäft- 

uer gyldene- 

stycke Fullo 1 Infector 

Tinctor 
i Sartor 
, Sarcinator 
i Sarcinatrix 
' Zonarius 
j Cingularius 
iTextor 
jTonsor 

Chirurgus Chirurgicus 
! Uenator 
j Ueteramez/ta 
I rius 
i Interpolator i A u c e p s 
! O en o po la p.p, 
C a u p o Caupona. p. p. 

Serarius 
! Claustrarius 
1 Institor p. c. 

Propola p. p. Crepidarius 
Timpanista 
Timpanistria 
Fistulator 
Tubicem x p. 

c. 
Medicus 
Porcarius eläde waskare, 
thenthercläde 
walkar,waskar 
och bereder 

fergare, letare 

idem 

skreddare 

idem 

sömerska 

bcltare 

idem 

wäffuare 

bardskerarc 

wundarst, then 
som färsk såår 
läkier 

idem 

iegare 

skolappare 

then som lappar 
och fornyiar 
gammul eläde 

foglafengarc 

wijntappare 

krögarethenther 
äta oc dricka 
haffuer til köps 

wijntapperska el- 
ler krögerska 

låsasmedh 

idem 

kremarc 

köpman som 
först köper lätt 
och selier se- 
dan dyrt 

toflomakare 

trumboslagare 

truwboslagerska 

pipare 

trommetarc 

läkiare 

grijsawactare Tryckfel för Tubiccn. Digitized by Google 

VOCABULA 1538 


*5 


De Valctudinario 


Sacer morbus idem 


Herculeus 
Valetudina- 
morbus 


idem 


riu;« 


sivvkastoga 


H e m i p 1 e x i a, 


halff rörd, halfft 


N o s o c o m i u m 


slagh, theren 


p. p. 


idem 
är borttagen 


Morbus 


siwkdom 


i 


halff 


Cephalea p.p 


. hoffuudwerk 


P a r a 1 y s i s p. c 


. idem 


Vertigo. p. p. 


hijra 


. Apoplexia 


heeltslagh heell 


Grauedo p. p. 


hoffuudbrote 
rörd 


Ophthalmia 
Fe bris 


skelffuo sött 


p. p. 


ögnasiwka 


Cotidiana fe- 
Lippitudo p.p 


. idem 


bris 


daghlig skelffua 


Gramie 


flytande ögon el- 


Febr is terci- 


ler ögnaböld 


ana 


hwar annor dags 


Catharrus 


snuffua 
skelffua 


Parulis p. p. 


bulit ta;/naköt 


F e b r i s q u a r- 
Parotis p. p. 


örnaböld 


tana 


hwar tridhie l 


Angina p. p. 


sulme j halsen 
dags skelffua 
som stoppar 


Aurigo p. p. 


golasoot 
och förqweff- 


Ictericia 


idem 
uer 


Morbus regi- 
Sinanchis 


idem 


US 


idem 


Raucedop, p. 


heesheet, hesa 


T a b e s 


tvvinesoot 


Asthma 


ängia 


Hidrops 


watu soot 


Asthmaticus 


ångbrystat 


Sträng uria 


kalpiss 


S u s p i r i o s u s 


idem 


Lipopsychia 


beswimelse 


Chiragra p. c. 


handsiwka han- 


Si nt ex is 


idem 
daskabb 


Del iquium 


idem 


Pleuretis p. p. 


sijdostyng sij do- 


Phthisis 


lvvngoböld 
böld 


Lepra 


spetälska 


Lyenteria 


mykin stoolgowg 


Elephantia- 


therenärlöös- 


sis 


idem 
lijffuat,thzock 


Hernia 


förbråken heet 
kallas, röör 
ther småterma- 


Dysenteria 


blodsot, rödha 
na löpa nidh j 
röör 
balskinnet 


Hemorrhois 


idem 


M a r i s c a 


arsböld 


Tormen 


bwekreff, reff 


Intertrigo p. 
Cholica pas- 


, r, 1 


P-» 


nippra, thn* en 


sio. p. c. 


cloreff Q ' 
är hudalöösz e- 


Ilios 


reff j småtcrmana 
mellen låren aff 


Lithiasis 


steen 
mykin gong 


C a 1 c u 1 u s 


idem 


Podagra p. c. 


podager 


Lumbago p p 


lendawerck 


C 1 a u u s 


lijktorn 


Epilepsia 


fallandesot 


Pestis 


siwka 


C omicial is 

morbus 


idem 


1 Såsom kustod 


står: tridie. Digitized by Google 10 


VARIAMTM 


REttUM 
Pestilentia 


pestilentz 


Languor 


wanmechtigheet 


Morbus galli 
Cachexia 


sådana oskicke- 


cus 


frantzos 
ligheet j krop- 


Scabies 


skabb 
pen at enom 


Prurigo p. p. 


clådhe 
intet kowmer 


Pruritus p. p. 


idem 
tilgodo thz 


Impetigo p. p 


. torrskabb 
han äter 


Uarioli 


mesling 


Cancer 


lijkmadk 


Pu s tu la p. c. 


eterblema 


Oscedo 


mykin geespan 


Papula p. c. 


matzla 


Incubus 


mara 


Pus 


waar, förstockat 


Epialtes 


idem 
blodh 


Cacoethes p. 
Sanies 


idem 


P- 


sår som icke he- 


Gangrena p. 


las kan 


P- 


dödhaköt 


Carcinoma p 
Apostema p. 
P- 


idem quod can- 


P- 


böld 
cer 


Suppuratio 


idem 


Citta 


selsyn luste then 


Ulcus 


bolde 
quinnor haflf- 


Phrenesisp.c 


willa 
ua pläga som 


Phreneticus 


willer, åweta 


. 


äre med barn, 


Lymphaticus 


idem 


Pica 


idem 


Furor 


raserij 


Delirium 


wanwittigheet 


Furiosus 


rasande 


Dyspepsia 


krancheett ther 


Scotomia 


blinda, förblin- 
en icke wel kan 
delse 
smelta maten 


L ienosis 


mieltasiwka 


Dyspnea. p p 


kijka, ther en 


Spleneticus 


then som ondt 
icke wel kan 
haffueraffmiel- 
komma vnder 
tan 
andan 


Nephritis p.p 


. niwrasiwka 


Ecstasis 


häpenheet, ther 


Stomachicus 


magasiwk 
en warder så 


S p a s m u s 


senodragh,kram- 
swårliga häpen 
oP e 
eller betagen 


Alopecia 


håårfal, ther hå- 
at han weet in- 
ret löper så 
tit til sich 
aff at en bliff- 


Epiphora p. c 


. ögnaflyta;/de 
uer skallot 


Fistula 


fistel 


Lethargia 


wilheet mz my- 


Hydrophobia 


i watnfructan 
kin sompn och 


Lippitudo 


swrögon, sår o- 
glömsko, 
ghon *■ 
sömpnsiwka 


Meliceris p. p 


blemor eller 


Tetanus p. p. 


halskrampe 
skorff på alm- 


Contagium 


smettesiwka 
bogar, knä el- 


L u e s 


faarsoot som gåi 
ler hoffuud 
stundom både 
ther golt war 
me#niskio och 
är vthi 
booskap offuer 


1 Tryckfel fftr: < 


"ighon. Digitized by Google VOOABULA 1538 *7 Ozena p. p. en luctande böld 

widh näsana 
Parodontis bulit ta//naköt 
Mentagra räffbrm, fleck 

Lentigo p. p. fräkna 
Porrigo p. p. ondskorff 
Sacer ignis sancti Anthonies 

eeld 
Carbunculus, 

Anthrax, ide;;/ 
Phagedena p. 

p. enahanda såår 

som fräter sich 
in vppå benet 
V om i ca p. c. eterblema 
Herpeta p. c. böld som fräter 
kringom sich 
•snåålheet til maat 
Uehemens, e- 
dendi auiditas 
dufTwenheet 
wext 
nagel som wexer 

j öghat 
ådhra som vp- 
sweller Carthartica purgatz 
Clysterium cristeer 
Catapotia pillula 

Escara corrosiue 

Phlebotomia ådhroslagh 
Phlebotomum ädhroiern 
Cucurbita p.c. kopp 
Scalpellum koppoiern 
Dentifricium tannalekiedom 
Narcoticum lekiedom som 
döffuer wer- V 11 1 n u s 

Cicatrix 

Uibex ken 
såår 
err 
skråma O rexis Stupor 

Tuber 

Ungula 

Uarix 

Heterocrariia 

p. c. skorff eller böld 

j hoffuudit 
M e d i c i n a p. p. lekiedom 
Pharmacum idem 
T h e r i a c a theriakilse 

Antidotum p. 

c. läkiedom emoot 

förgifft eller an- 
nan siwkdom 
Collirium ögnaläkiedom 

Cataplasma plåster 
Emplastrum idem 
Ceratump. p. hartpläster 
Ma lag ma vveecht plåster 

Epithema p.c. itt köleplåster 

for hiertat 
Ench rista smörielse, 

Vnguentum, 

vnguen idem 

Virus eeter 

Uenenum p.p. förgifft De Vcstibus Uestis 

Pannus 

Vestimentum 

P i 1 e u s 

Capitium 
! Galerus p. p. 
i Reticulum 

! Petasus p. c. 
Umbel la 
Cucullus 
Subucula 
Camisia 
Interula 
Supparu/// p. 

c. 
I n d u s i u m 
Thorax 
Tibialia 
Caliga 
Femorale 
Bracca, Peri- 

zoma, p. p. 

Lumbare 
Subligar p. c. 
Subligaculum 
Fascia crura- 

lis 
Tunica allahanda eläde 
vllet eläde 
gångoclede 
hatt birreet 
idem 

rund hatt 
bunden eller wir- 

kat huffua 
skyghatt 
idem 

halskappa 
skiorta, särk 
idem 
idem 

skörte, wendeka 

vllen skiorta 

tröya 

hosor 

idem 

brook idem 

idem skörte 

idem 

hosoband 
lijffkiortil ärma- 
los Digitized by Google 18 VABIAnUM BEUCM Colobium 


ärmalöösz kiortil 
som brukas for 


Tunica manu 


regn och slagg 


leata, ve 


[ 


L i m b u s 


lista eller bräm 


manicata 


kiortil med är- 
nedhan om clä- 
mar 
dhen 


Chirodota p. 
A m i c u 1 u m 


krage som en lij- 


P- 


kiortil med lon- 
ten kåpa 
ga ärmar 


Scapulare 


idem 


Rheno 


brystpeltz 


Orarium 


hetto timp eller 


Uentrale p. p. 


brystdwk 
stola, ab ore 


Diphthera p 


dicitur orari- 


c. 


läder krage 
um 


Sudarium 


näsadwk swette- 


Semicincto- 


dvvk 


rium 


forecläde 


Lena 


offuerkiortil, 


S i n u s 


barm 
mantil 


G r e n i u m 


sköte 


Chlena 


idem 


Lacinia 


bieffza 


Toga 


war romerske bor- 


Laciniata ve 


gares dreght. 


stis 


bieffzat cläde 
må taghas for 


Plica 


fäll, rynkia 
en sijdh bor- 


Pellicium 


skinpeltz 
gare kiortil 


Palla 


sijd quinnokåpa 


Epitogium 


kåpa 


Pallium 


mantil 


Forense 


sijd borgare kior- 


C h 1 a m i s 


hoffmandz kåpa 
tel 


Amictorium 


särck, badelakan 


R e c i n i u m 


itt sådana clä- 


C y c 1 a s 


vnderkiortil 
dhe som är 


Stola 


en ärlig och foot 
heeltbaakoch 
sijdh kiortil 
före och opet 


Strophium. p 


på bådha sij- 


c. 


bindetröya som 
dhor, Quadra- 
quiafolk haff- 
ta vestis est 
uer eller an- 


Recinium cu- 


nat som the 


c u 1 1 a t u m 


spansk kappa så- 
binda spöna- 
dana som man 
nar til med, 
kastar halff 
Thet merker 
parten ofifuer 
ockkrantzoch 
hoffuudtt tå 
belte 
hon vppå clä- 


Fimbria 


krusat brem el- 
dhes 
ler thet ytter- 


Penula p. c. 


regn kåpa 
sta på clä- 


Scortea p. c. 


leder mantel 
dhet 


Uitta p. p. 


hwffua 


Ora 


cläde fåll som 


Peplum 


dook, streck 
ytterst på clä- 


Calyptra 


en quinnohofif- 
det är 
uudhbonat 


Mamillare p. 
Bardocucu 1- 
P- 


halscläde eller 


lus 


kåpa med kappo 
brystdwk Digitized by Google VOCAHULA 1538 *9 Vestis sericasilkes cläde 

Holoserica 

vestis p. c. cläde som all är 
aff silke 

Subserica p. c. som halff är aff 
silke 

Undulata p.p. skamelot 

Cymatilis p.c. idem 

Damascena p. 

p. damask 

U est is claua- 

ta guldstickat cläde 

Uestis acupi- 

cta konsteliga stic- 

kat cläde 

Pur pura p. c. purpur 

Ostrina vestis 
p. c idem 

Sericum villo- 

sum flogheeld 

Uestis gossam- 

pina p. c. cläde giord aff 
bomwl 

Quisquiliata 

vestis p. p. skarlakan 

Coccinea p.c. idem eller purpur 

Leuidensa ve- 
stis tönt och gleest 
weffuetclädhe 

Pann iis sub- 

ducticius foderdwk 

Vestis varie- 

gata margfergat clä- 

dhe 

Vestis seg- 
men t a t a kostelig besatt 
eller besprengt 
clädhe 

Cilicium " håärclede 

Lanea vestis vllet cledhe 

Linea vestis linnet cledhe 

Canobina ve- 
stis p. c. cälde 1 affhampo 
wääff 

Bissina vestis 

p. c. kosteligit linnet 

• cläde 

1 Tryckfel för: cläde Sindon grant linnet cläde 

Scortea vestis 

p. c. cläde aff skin 

Sagum ena hända cläde 

som krijgsmän 
brukade, man- 
tel, filtkåpa 

Pal u damen- 
tu m kosteligit herra- 
cläde, strijdz- 
cläde 

C as tu la p. c. badhstugu cläde 
som quinfolk 
haffuer 

Multicia löösz kiortel eller 

lent cläde 

Plumarium thet som senkt 
eller stickat är 

Mit ra hwffua, krantz 

Tenia huffuo band 

Redimiculum idem 

Fasciola fro/z- 

talis ännedook 

Centunculus 
p. c. ringa och be- 

smittat cläde 
såsom hesta- 
weria 

Co röna p. p. krantz 

Sertum idem 

Di ad erna p. p. konnings krona 

Tunica talaris foot sijdh kiortel 

Ephestris cläde som haff- 
ues vtan vppå 
harnesk 

D i p 1 o i s dobbel mantel 

Mundus mu- 

liebris quinnoskrwd 

Saraballa sijdt clede och 

wijdt 

Amphimalla clede som är ludit 
vtan och innan 

Stragulum offuerbreedzle, 
offuerteckilse 

Cultus prydning 

Lacerna bremmat man- 

na kapa 

Trabea p. c. konnungs cledhe, Digitized by Google 20 VAR1ARUM RBftUM regilla vestis 


idem 


Crumena p. p. 


idem 


Ralla 


tönt cledhe 


V i n c u 1 u m 


band 


Exotica vestis 


Ligamen p. p 


bindereem 


p. c. 


frem mande cle- 


Ligatura p. p. 


idem 
dhe 


Ligula p. c. 


nålreem, binde- 


Theristrum 


sommar cledhe 
reem 


Crepitulum 
Anulus p. c. 


ring 


p. c. 


flittrekrantz som 


Vestiarium 


elädahws ther 
är med hen- 
clede gömes 
giande löörT 


Scopina p. p. 


cledequast 


I n a u r i s 


örnagul, örna- 


Vestis poly- 


ri//g 


mita p. c 


clede som wefif- 


Monilc p. p. 


kädha halsband 
uet är med 


Murenula p. c 


hals band 
monga sölff- 


Torques 


hals ring 
uor och är 


Fibula p. c. 


sö!ia eller spe/me 
brokott 


A r m i 1 1 a 


armsmijde 


Monomitap.c 


eenskafftat wäff 


Spinter 


axla spenne 


Dim i ta p. c. 


tvveggieskaffta 


Lunula p. c. 


spän 


Trinita l p. c. 


t r egg i eskaffta 


Periscelis p.c 


. brätza 


Coloria vestis som är giord aflf 


Rica 


luffua eller hwijff 
ofergat vll 


C hirotheca 
Ca u sia p. c. 


breed hatt 


p. p. 


handske 


Latus clauus 


romske rädher- 


Manica p. c. 


ärm 
res clede 


Ocrea p. c. 


stöffla 


Exomis idis. 


ma//til ärmalns 


Ocreatus p. p 


stöfflat 
kiortilUestitus 


Calceus p. c. 


skoo 
comicorum 


Corrigia 


skooreem 


Instita p. c. 


lista nedan kring 


S c c u s 


skoo som snöres 
om quinno 
och snörkes 
kiortil 
tilhopa offuan 
på foten 


De coloribus 


Pero 


idem 


Col o r 


fergha 


Sculponea p. 
Albus 


hwijt 
swaart 


c. 


filt socka 


Ni^er 


Crepida p. c. 


tofla 


o 
Solea 


idem 


Color 


Calopodium 


träskoo 


Uenetus p. c. 


siöbla 


Calo 


idem 


Thalassicus 
S a n d a 1 i u m 


hosa som sola 


p. c. 


idem 
är vnder, eller 


Indicus p. c. 


mörkblå 
annat sädana, 


G 1 a u c u s 


gråblå 
tofla 


Cesi us p. c. 


idem 


Cingulum p.c 


. belte 


Ceruleus p. c. 


hiwmelblå 


Zona 


idem 


Cumatilis 


idem 


Baltheus 


spångat belte 


Äter 


kolswart 


Bulla 


spång 


Liu idus p. c. 


bleeksvvart 


Marsupium 


pung 


1 Se Er rata. 

Digitized by Google 

VOCA1MTLA 1538 


21 


Fuscus 


black som moor- 


Minium 


minya 
män äro 


Chrysocolla 


berghgröön 


Aquilus p. c. 


idem 


Candidus 


blanck, snyöö 
hwijt, sken- 


De 


sapore 
hwijt 


Sapor 


smak 


Puniceus p. c. 


mörkrödh eller 
brwn 


Sapcr 


Purpureus p. 
Dulcis 


söt 


c. 


mörkrödh 


Suauis 


idem, Suaue ta- 


Fuluus 


rödhgoll, guld- 
men minus 
färga 
quam Dulce 


Rau us 


swartgoll 


Amarus p. p. 


besk 


Luteus 


goll som äggia 


Austerus p p 


härd smaak som 
blome 
swrt wijn 


Flammineus 
S a 1 s u s 


salter 


p. c. 
Croceus 


idem 


' Acetosus p p 


ätikioswr 


saffran goll 


Acidus p c 


idem 


Flauus 


bleekgoll 


Acerbus 


swr som omo- 


Candens 


glödhande ierns 
ghen fruet 
färga 


Insipidus p c 


osmakande 


Canus 


gråhårs färga 


Acer 


amper som sinap 


Pullus 


brwnswart eller 


Acutus p p 


skarp eller bitter 
iordfärga 
som pep ar 


Ferrugtneus 


iern färga 


Rancidus p c 


härsk 


Rufus 


röödh 


Pinguis 


feet 


Rutilus 


idem, et est per- 


Rubeus 
R u b e r 


sonarum 
röödh 
blodröödh 


De odore, 
Uerum hcc notand um erit, multa 


Ro s e n s 
Pallidus p. c. 


rosen färgha 1 
bleek 


ederum nomina a sapcribus 
deduci 


Luridus p. c. 


swartbleek eller 
dödhfärga 


Odör 


luct 


Uiridis p. c 


gröön 


Oaor 


Spadix 


castanea brwn 


Dulcis 


fööt 1 luct 


Pheniceus p.c 


idem 


Amarus p. p. 


swr eller besk 


B a di us p. c. 


idem apelgrå 
lucht 


Uiolaceus p.c 


. fiol färga 


Acetosus p. p 


ätekio swr luct 


Murinus p. p. 


mwsblack 


Putidus p. c. 


swr illa luchtan- 


Cinere us p. c 


askoferga 
des 


Giluus 


black 


Fetor 


ond luct 


Cerussa 


blyhwijt 


Aromaticus 


kryddaluet 


Sandaraca p. 
A ro ma p. p. 


weluetande 


c. 


bergrött 
krydde 


S a n d y x 


paris rött 


Fragrantia 

1 Tryckfel för: s 


godh luct 


1 Se Er ra t a. 


ööt. Digitized by Google 22 V ARIARUM RSRUM Fragrare giflfua luct ifrå 

sich 
Graucolcntia ondlucht 
Rancidus o- 

dor härsk luct 

Sul phurcus 

odör Situs 
Pedor 
H i r q u u s brcnnestecns 

lucht 
dunkenlucht 
footalucht 
lucht som gar 

vthaff armho- 

lcn De sono 

Son us liwdh 

Acutus sonus skarptliwdh 
Grauis sonus domptliwd 
D u 1 c i s o n u s 

p. c söötliwdat 

Dulciloquium 

p. c. sött taal 

Suauiloquium 

p. c» idem 

Al t i son us höögliwdhat 
Consonus sammanlyda;/de 

Symphonia samliwdh ther 
liwdcn wel ly- 
da samman 
Melodia p. p. söötsäng 
Euphonia p.p. sööt livvd 
U o x röst 

Sermo taal 

Oda 
Cantus 
C a n t i o 
Canciuncula Calidus p. c. 

Fri gi dus 

S i c c u s 

Humid us 

Durus 

Mollis 

Glaber 

H i r s u t u s p. p. 

Hirtus 

Lenis 

A s p e r 

Rarus 

Dcnsus 

Planus 

Verrucosus 

-p. p. 
Tuberosus p. 

P- 
Rectus 
Curuus 
T o r t u s 
To rtuosus p.p warm 

kall 

torr 

wäåt 

härd 

blööt, wcck 

skallot 

ludin 

idem 

släät 

hwass 

tonn 

tiock 

icmpn 

oiempn 

kwlot 

rett 

krokot 

bögd 

full med bogh Conccntus 
Dissonantia sang 

idem 

idem 

idem 

samsäng 

ondt livvd, théT 
liwden icke ly- 
da wel sa///- 
man De tangibili 

Tangibile p. c. thet man kan 
ke«na eller ta- 
gha vppå De dofflo et eius partibus 

Domus hvvss 

Domuscula, 
Domuncula, 
Domuncio litet hwss 
Domicilium boning ther en är 

lengehemavti 
Palacium palatz 

Aula herragärd 

Aulicus hoflman 

A n d r o n mannastugha , 

hwss ther män 

aleenastwistas 

vti 
Andronitis p. 

p. idem 

Gy necium p.p. frustuga, hwss 

ther quinfolk G y n o c o n i t i s 
p. p. 

Fun damen- 
tum w i stås vthi 
idem 
grundwal Digitized by Google VOOABULA 1538 23 lam en p. 

tibulum 
c. 

hyron p.c. 
um 

ticus p. c. 

ptoporti- 
s p. c. ies 

yulus p c 
ua p. c. 
ium 
es 

Ualue 

Posticum Po- 
stica. p. p. 

Postes 

A n ti pa g men- 
ta 

Ante -arum 

Cardo 

Planula p. c. 

Limen 

S u p e r 1 i m i n a- 
re p. p. 

Sera 

Pessulu s p. c 

C 1 a u i s 

Clauus 

Repagulum 
p. c 

Repages p. p. 

Obcx 

Pauimenturn 

Lapis Ii mina- 
ris idem 

plaan vtan for 
huset, forplatz 
. idem 

förhwss, förhoff. 
gårdh 

skiwl, betekt 
spaszere gong 

en sådana gong 
vnder iorden- 
ne eller then 
ellies wel be- 
tept är, ther 
swaalt är, tijt 
man gåår for 
heta skul 

wegg 

wrå 

hwssdörr,ingong 

dörr 

dörr som vtan- 
til vplätes 

dobbel dörr 

bakdörr 
dörträ 

döraprydning 
d öralista 
dörahake 
döraiern 
tröskil 

offuertröskil 

låås 

låsadragh 

nykil 

naghel 

stengil 
idem 
idem 
golff 

steenfördöre//ne I C o 1 u m n a 
! Epistyliu m 

Spira Basis 
Camera p. 
T e s t u d o 
Fornix 
Cauedium 
Triclinium pelare 

knap offuan pä 

pelaren 
foten eller grun- 
den vnder pe- 
laren 
idem 
c. hwalff 
idem 
idem 

gård, gårdzruw 
saal 
Conclauep. p. besluten eller 

lönlig kawmar 
C u b i c u 1 u m p.c. släpeka;//mar 
Tablinum p.p. kammar, scriff- 
kammar 
kellare 
wijnkellare 

miölhwss 

östa kammar 
Cella panaria brödkammar 
S tabu lum p.c. stall, herberge 
Equile p. p. hesta stall Cellarium 
Cella vinaria 
Cella farina- 

ria 
Cella casea- 

ria Bo u i le p. p. 
Bubile p. p. 
Ouile p. p. 
Capri le p. p 
Håra 

Hypogeum p 
P fähwss 

idem 

fårahwss 

getahwss 

swijnahwss 

rum vnder ior- 
denne, diwp 
kellare 
hydda, skrubba 
idem 
idem 

hemlighwss 
Penetrale p.p. innersta rvvm j 

hwset 
Promptuari- 
u m , cella 
promptua- 
ria 
A u i a r i u m 
Chenobosci- 
um Tugurium 
Casa 
Casula 
Latrina p. spijsekammar 
foglahwss 

gåsahwss Digitized by Google 24 VARIAB0M KBBCM Ornithrophi- 
(Tegula p. c. 


taakteghel eller 


u;;/ 1 p. p 


hönsahwss 
annat som tec- 


Lignile p. p 


wedhahwss \ve- 
kes med 
dharum 


Imbrex 


holtegel 


Pauimentum 
I m b r i c i u m 


idem 


t e s s e 1 1 a t u nr 


i, golfif lagt med 


S c a n d u 1 a p. c 


taakspåän 
fyrakant ast- 


1 Stillicidium 


dröp 
rack 


Ca n al is p. p. 


re//na, tru;;/ba 


Vers u ra p. p 


hörn 


Fastigium 
Frontispici- 


gaffuel 


De ascensu et tecto 


um 


idem 


Laquearium 


beprydtråtzning 


Scala 


steghe 
eller bielka- 


Scale -arum 


trappa 
lagh 


Gradus 


stegh pä trappo- 


Culmen 


halm taak 
nar eller ste- 


R i m a 


reffua 
ghan 


Scansile p. c. 


thrr ma;/ kan 


Cochlea p. c 


windsteen 
kliffua eller gå 


CochHum p. c 


idem 
vp med 


C a n c e 11 i 


galror 


Asser 


bräde, teelia 


Clatrum 


skranga, gal ra 


Impluuium 


windöga som är 
som är för 
på taket 
fenster 


Menianum 


hoffmeya, kar- 


Lo r i ca p. p. 


skranga som görs 
nap 
på stelningar 


Podium 


idem 
eller taak at 


Suggrundia 


th^n delen aff 
man icke scal 
taket som hen- 
falla vtfore 
ger vt om hu- 


P e r i b o 1 u s 


idem 
set 


T i g n u s 


sparre 


Tignum 
Trabs 


idem 
bielke 


De htjbernaculo 


Contignatio 


böön oghan på 


Hy pocaustum stogha 
bielkalaghet, 


Hybernacu- 


lofft eller saall 


lum 


idem 


Solarium 


idem 


Uaporarium 


idem 


Cenaculum p 
Candelabrum 
c. 


idem 


p. c. 


livvsestake 


R u d u s 


astrack 


Ca n dela p. p. 


liwss 


Procestrium 


gong eller swale 


Lucerna 


idem 
v tan för huset 


Lampas 


lampa 


Pergula p. c. 


swale, quist 


E 1 1 y c h n i u m 


weke 


Teet u m 


taak 


Laterna 


lycta 


Transtra 


twärbalkar som 


Emunctorium liwsanäpa 
liggia twärt 


Umbraculum 


skivvl eller ab- 
offuer huset 
skons 


T i £? i 1 1 u m 


lekte 


Fornax 


vgn 


""tryckfel för O 


rnithotrophium. 


F o r n a c u 1 a 


liten vgn Digitized by Google 

TÖCABULA 1538 


2S 


Caminus p. p. 


skorsteen eller 


Titio 


vtslekt brand 
vgn 


Carbo 


koll 


Mensa 


bord 


Pruna 


glödh 


Trapeza p. p. 


idem 


Follis 


blåsebelg 


Fenestra 


fenster 


Suffitor p. p. 


then som blåas 


Specularia 


glasfenster 
med munnen 


Scope. arum 


kwast 


Batillum 


eeldzskoffuel 


Sedile p. p. 


säte 


Furcilla 


gaffel, fork 


Scamnum 


benk eller pall 


Pruniceps p.c 


. eeldztång 


Sellä 


stool 


Ahenum p. p. 


kätil 


Sellula 


liten stool 


Olla 


gryta 


Scabellum 


fotapall 


Cucuma p. c. 


kätil eller gryta 


Suppodaneum 


Cacabus p. c. 


kätil 


scamnum, 


idem 


Lebes 


koppargryta 


Podium 


hylla 


Ollula 


liten gryta 


Paxillus 


pinne 


Operculum 


lock 


Riscus 


skåp eller hol j 


Tripus 


grytokrantz 
muren 


Chytrapusp.c.idem, eller fota- 


Grabatus. p. p seng til at soffua 
panna 
middagh vthi 


Sartago p. p. 


stekepanna 


Penicillus 


wisk til et 1 stryka 


Frixorium 


idem 
noghot reent 


Cratis 


halster 
med, 


Craticula 


idem 


Pixis 


bössa til athaff- 


Ueru 


stekespett 
ua örter eller 


Tudicula 


sleeff 
annat vthi 


Mortarium 


moortare 


Calefacere 


werma 


Pistillum 


stötel 


Tyrocnestis 


riffiern 


De culina 


Abacus p. c. 


bord ther som 
vprettas vppå 


Culina p. p. 


koke 2 


Manticulare 


> 


C o c u s 


kock 


p. p. 


diskaduk 


Ingnitabulum eeldzföre 


Orca 


o o 

saa 


Fornes 


fnyske eller an- 


Colum 


leckesäck eller 
nat som snart 
sijl som sijlas 
brinna kan 
igenom 


Calybs 


ståål 


Alueus 


trogh 


Silex 


flinta 


Sal 


salt 


Sulphurata p 
Salinum. pp. 


saltkaar 


P- 


swaffuel trådh 


Coquere 


koka 


Ligna 


wedh 


Elixare 


siwdha 


Focus 


eeldzstadh 


Frigere 


stekia j panno 


Cinis 


aska 


Assare 


stekia 


Fauilla 


falske 


Torrere 


idem 


Scintilla 


gnijsta 


Salire 


salta 


Torris 


gl ödhande brand 


Condire 


beredha maten 


1 Säkerligen tryckfel för: at. 
med salt och 


8 Se E r r a t a. 


annat Digitized by Google 26 VARIARUM REKUM Effundere 


vtösa 


Muscarium 


fiugukwast 


Apponere 


framsettia 


Culter 


knijff 


Eluere 


skölia 


Cultellus 


liten knijff 


Detergere 


affstryka 


Ientaculum 


daghward 


Oxis 


ätikiokrwss 


Prandium 


middags måltijd 


Lauatrinap.p 


>. ther skulor och 


Merenda 


affton ward 
annat watn 


Antecenium 


idem 
slåås vthi 


Cena 


natwardh 


Furca carna 
Commessatio collatzie epter 


ria 


kött gaffel 
natwarden 


Urnarium 


ther man setter 


Trapezopeus 


bord tienare 
vatn kärellen 


Accumbere 


sittia til bord 
vppå och twår 


Edere 


äta 
diskana vppå 


Confabulari 


snacka 


Guttus 


olio kruka 


Lecythus p.c 


. idem 


De Vasis potorijs 


Capsaces p.c 


. idem 


Theca scuttel- 


Poculum 


dryckekaar 


laria 


faatkorgh 


Calix 


idem 


Uas potorium idem 


De vasis escarijs et mensa- 


Cyathus p. c. 
Patera p. p. 


kappe 
skåål 


Cantharus p. 
Epitrapezia 


bordredzskap 


c. 


kanna 


Quadra 


fyrakant tallere 


Scyphus 


begharc 


Orbis 


rund tallere 


Oenophorunr 


i 


Fuscimula * 


gaffel 


p. c. 


wijnka/ma 


Apyrotum p. 
Obba 


bulle 


P- 


eeldpanna 


Cratera p. p. 


stort drycke kar 


Cochlear p.c 


skeedh 
som borgare 


Cochlearium 


idem eller skee- 
stop äre 
dahwss 


Crater 


idem 


Catinus p. p. 


faat 


Cymbium 


kosa long giord 


Paropsis 


idem 


Calix vitreus 


dryckeglas 


Patella 


idem 


Uitrum wina- 
Catillus 


saltzere 


riuw 


wijn dryckeglas 


Gabata p. c. 


diwpt faat 


Uter 


flaska 


Scutella 


litit faat, flaat 


Culullus 


dryckekrws som 
faat 
är aff leer 


Patina p. c. 


diwpt faat 


Pocillum 


litit drickekaar 


Lanx 


flått faat 


Phiala 


credentzekaar 


Discus 


idem 


Circulus men 
De penore 


sarius 


bordkrantz 


Mappa 


bordhduch 


Penuarium, P 


e- 


Mantellum 


handcläde 


nuaria cella 


l wisthws, spise- 


Mantile p. p. 


idem 
kammar 


1 Se Er ra t a. 
Pen us 


fetalia Digitized by Google VOCABULA 1538 V Alimonia 


föda 


Uitellus 


blome 


Alimentum 


idem 


Albor 


thet hwijta j äg- 


Cibus 


maat 
get 


Succidia 


en sidha flesk 


Putamen p. p. 


skaal 


Lardum 


fläsk 


Oua elixa 


sudhin ägg 


Perna 


skinka 


Oua frixa 


pannosteekt ägg 


Petaso p. c. 


skinka eller re- 


Embamma 


thet man pläghar 
benspel 
doppa vti som 


Petasunculus 


idem 
är senap agrest 


Farcimen p.p 


.korff 
eller annat så- 


Lucanicap. c. 


mettisterkorff 
dana 


Botulus p. c. 


idem 


Salsam entum saltat maat kött 


Apexabo 


blodhkorff 
eller fisk 


Tomaculum 


leffuerkorff 


Salsilago p.p 


. saltlake, salt 


Synciput p. c 


. suinahoffuud 
watn 


Carnarium 


kötthwss 


Salsugo p. p. 


idem 


Caro 


kött 


Muria 


smult, fett som 
kokas med 


Coro 


Salgama p. c. 


thet som syltat 


Bubula p. c. 


nötakött 
är, äple, pärun 


Bouina p. p. 


idem 
eller annat 


Vitulina p. p. 


kalffuakött 


lus 


sodh 


Ouina p. p. 


fårakött 


Puls 


gröt 


Agn i na p. p. 


lamba kött 


Pulmentum 


idem 


V-eruecina p. 
Pastillus 


knöple, clot som 


P- 


gumraköt 
brukas j sodh 


Caprina p. p. 


getakött 


Minutal p. p. 


kålmoos 


Ferina p. p. 


willebrådh 


Frictella 


pannobakat krö- 


Assa 


steekt kött 
plor eller annat 


Elixa 


sudhit kött 


Obsonium 


sowel 


Frixa 


pannosteekt kött 
kött med sodh 


Pappa 


barnamaat 


Iurulenta 


Scriblita p. p 


. stru ff eller clenet 
som bakas och 


Lactaria 


miölkmaat 
stekies 


Lac 


miölk 


Of fa 


mölia, soppa 


Colostrum 


råmiölk 


r* 
Butyrum p. c. 


smör 


WIXV* 


Caseus 


oost 


Uinaria 


wijnsoppa 


Caseus 


Cereuisiaria 
Aquaria 


öölsoppa 
watnsoppa 


Musteus p. c. 


färsk ost 


Lactaria 


miölka soppa 


Bubulus 


ost affkoomiölk 


Casearia 


östa soppa 


Öuillus 


fara ost 


Ouata 


äggia soppa 


Caprinus 


geta ost 


Amigdalina 
p. c. 


mandel soppa 


Iuscum 


söpe 


Iusculum p. c. 


idem 


Oleum 


olia 


Ouum 


ägg 


Oliuum 


bomolia Digitized by Google 28 


VAR1AEUM RERUM 
Serum 


watzle 


Pistor 


idem 


Serum buty- 
Furnus 


bakeung l 


rium 


kiernomiölk 


Prefurnium 


vngsmwn 


Coagulum p.c 


. löpe 


Infunibulum 1 


röökpipa skor- 


Mel 


hanog 
steen 


Fauus 


hanogs kaka som 


Fumarium 


idem 
ho» står j stoc- 


Fumus p. p. 


röök 
ken eller j wer- 


Fuligo 


soot, kijm 
kit 


Rutabulum 
Acetarium 


sallatt 


P c 


glödhraka 


Cupedia 


lecker maat, krä- 


Infurnibulum 


t 
selig ma^t 


p. c. 


greeszla bröd- 


Cupes 


idem 
skota 


Frustum 


stycke 


Alueolus pi- 
Frustulum 


litit stycke 


storius p.c. 


bakotrog 


Buccea p. c. 


bete 


Panarium 


brödkorg 
såll eller sict 


Buccella 


idem 


Cribrum 


Bolus 


idem 


Cribrum fari 
Porcus troia- 
narium 


miöl sict 


nus 


en fylt grijs 


Cribrum seta 
Panis butyra 
ceum 


• hårsict 


tus 


smörgås 


Subcernicu- 
Sinapium 


senap 


lum 


sict 


Artocrea 


pastey 


Cribruw pol- 
Polenta 


gryn eller wel- 


linarium 


grant sict eller 
ling 
sictedwk 


Scitamenta 


wel smakande 


Cribrum ex- 


retter 


cussorium 


grofft sict 


Caro suilla 


swijnakött 


Panis 


bröd 


Epulum p. c. 


gestebud 


pfmfo 


Epule. arum 


allahanda maat 


Ferculum p.c 
Gelu in pati- 


. en ret 


Domesticus 


heembakat bröd 
Siligineusp c 


hwetebröd eller 


na 


galrey 
rogbröd so*« 


Liquatum p. psmult, feet 
en part mena 
hwetebröd 


Liquamen p. 
Triticeus 


p. 


idem 


Hordeaceus 


biwgbröd 


Piscis 


fisk 


Secundarius 


spisebröd 


Elixi pisces 


sodne fiskar 


Cibarius 


idem 


Assi pisces 


steektefiskar 


Fermentatus 
Tuceta p. p. 


pastey, ut qui- 


P; P- 


swrdeghat bröd 
dam volunt 


Azimus p. c. 


osyrat bröd 


Rubidus p. c. 


twebakat bröd 


De plstrina 
eller skorpo- 
bröd 


Pistrina p. p. 


bagarehws 


Nauticus p. c. 


skepbröd 
sådhafult bröd 


Artocopus p. 
Pityrius 


c. 


baghare 


1 Se Er rata. 

Digitized by Google VOCABCLA 1538 29 Furfureus 


idem 


Epistomium tapp mz håna, 


Subcinericiusbröd bakat j a- 


läsatapp 
sko eller vnder 


Fistola p. c. idem, pipa 
asko 


Infundibuluw 


Auenaceus 


haffrabröd 


p. c. tratt 
Spina tapp 


Spira 


kringla 


Pocillatorp.p.skenk 


Simila p. c. 


semla 


vinum wijn 


Collyrida p. c 


:. tonkaka eller 


Yinum 
pannokaka 


Torta panis 


idem 


Renen se rensk wijn 


Dulciarius 
Apianum p. p. muscatella 


panis. 


leekerbakatbröd 


Maluaticuw 
såsom hanigs 


p. c. malmasier 
kakor, marci- 


Creticum p. c. idem 
pan och annat 


Romanum p.p. romanij 
sådana 


Uetulum p. c. gawmalt wijn 


Libum 


enahaffdaclenäte 


Recens nyt wijn » 


Placenla 


kaka bakat aff 


Mustum most 
ostmiöl och 


Me rum reent wijn 
hanigh 


Dilutum p.p. vatnblandat wijn 


Laganu** p. c 


clenätes kaka 


Defecatump.p.clart eller skäärt 


Artolaganum 


wijn 


p. c. 


clenäte 


Album blankt wijn 


Tyrolaganum 


Rubrum rödt wijn 


p. c. 


ostakaka 


Plenum starkt wijn 


Artoptesia 


kromkaka 


Austerujm p p swrt eller hardt 


Maza panis 


marcipan 


wijn 


Crustum 


skorpa som är 


Såpa swdit wijn 
vtan på brö- 


Defrutum p.p. idem 
dhet 


Pyraceump.c. päronamost 


Crustulum 


idem 


Mulsum wijn bemengt 


Mica 


smola 


mz hanig eller 
suker såsom 


De cclla 


clareet eller 


hypocras 


Cella 


kellare 


Melicratum 


Caupona p. p. 


wijnhwss 


p. c. idem 


Oenopolium 


idem 


Hydromeli 


Apotheca p.p 


. wijnkellare 


p. c. miödh 


Potus 


dryck 


Aqua mulsa idem 


Sicera 


sådana dryck 


Flocces wijnbära skaal 
som man bliff- 


som wijnet är 
uer drocken 


affpersat 
aff 


Uinacee idem 


Dolium p. c. 


wijnfaat 


Cereuisia ööl 


Tina 


tönna 


Zithus idem 


Cupa 


balya stort kaar | 


Mucor möghle Digitized by Google 3o VAR1ARUM RERUM Deuteria p. c. sköltowijn ther 
wijnbärensköl- 
ias med watn 
sedhan wijnet 
är ifrå löpet, Lora 

Vinum secun- 

darium 
Uappa 
Infundere 
Bibere 
Titubare 
Inebriari skenkebör 
idem 

idem • 

förskalat wijn 

vti skenkia 

dricka 

ragha 

bliffua drocken De balneo Balneum p. c. 

Therme 

Sudatorium 

Spoliarium 

Apoditerium 

Capsarius 

Piscina p. p 

Aqua 

Calida 

Frigida 

Lixinium 

Smigma 

Spongia 

Tophus 

Nouacula p.c. 

Forpex 

Piliolum p. c. 

Perizoma p.p. 

Linteum 

Sudarium 

Balneator 

Frictor 

Mediastinus 

T PP 

Lauare 
Sudare 
Fricare badh 

idem 

idem 

affcledhehwss 

idem 

clädewactare 

löghowadh 

watn 

warmt watn 

kalt watn 

lwt 

såpa 

swamp 

rijffuesteen 

rakaknijff 

sax 

hatt 

skörte 

badhstugulakan 

swettedwk 

badhstugukarl 

then som clåår 

badeknekt 
twå 
swetta 
klåå 1 Sannolikt tryckfel. Se Anm. De vasls aquatlcis Hydria p. c. 
Futis Gutturnium watnkaar 

käril ther man 
bäär watn med, 
sä eller annat P c 
Caldarium handfaat 
kätil som watn 
wermes vti el- 
ler lögobalya 
M a 1 1 u|u i u m p c mullögh eller 
handbecken 
Trulleum p.c. idem Pelluuium Pollubrum p, 

c. 
Lutrum käril ther man 
twår föterna 
vti idem beckin 
löghe hoo eller 
trög 

Solium löghe balya 

Peluis beckin 

Siphon spruta, watn 

bössa 

Siphontulus liten spruta 

Urceus p. c. ämbar 

Urceolus idem 

Orca 

Fidelia 

Nasiterna Concha 
Alueus p. c. 
Alueolus 
Matula 
Matella, Ma- 

tellio, Sca- 

phium 
Puteus 
Antlia p. potta aff leer 
watn kaar med 

grepa 
trög 
idem 
litit trög 
pissebekin c. idem 
brun 
watnhinck öse- 

kaar 
idem 
idem Urna 

Situla p. c. 

Modiolus p.c. fyrakant hinck 

Antlare ösa 

Trochleap. c. block skijffua 

Cat&na p. p. kedia Digitized by Google VOCABULA 1588 JSL- reep 
hoo Funis 

Crater 

Aqualiticus 

p. c. swijnahoo 

Lägena p. p. cruka, flaska, 
legil Bulga wetzska 

Mantica p. c skreppa 
Loculus p. c. pung eller pen- 

ninga säck 
Speculum pcspeghil 
Pecten kamb 

Tomentum cledhalodh off- De cubiculo 
uerskerare lodh 


Cubiculum p. 
De aromatibus 


c. 


slåpekawmar 


Cubile 


säng 


Aroma p. p 


welluchtande 


Lectus 


idem 
krydde 


Fulcrum 


sengastoman 


Saccarum p.c 


. sucker 


Sponda 


sengabrede 


Cianamonum l 


Culcitra p. c. 


vnderbolster 


p. p. 


kaneel 


Stragulum p. 
Cariophy 1- 
c 


taken 


lum 


neglika 


Gausape p. c 


raggot elädhe så- 


Gingiber p. c. 


ingefära 
som ryia eller 


Zinziber p. c. 


idem 
a/mat sådana 


Piper 


pepar 


Ceruical p. p 


örnagååt 


Crocus 


saffran 


Puluinus p p 


bolster eller höy- 


Nux myristi- 


ende 


ca 


muskat 


Tapes 


tapeet 


Macis 


muskatablowma 


Tapetum p. p 


idem 


Mel harundi- 
Lodex 


lakan 


nis 


suker candij 


Puluillus 


höyende 


Muschum 


desme 


Linteamen 
Cardamomum 


p. p 


lakan 


p. p. 


kardamon 


Auleum p. p 


weggiabonat 


Calamus aro- 
Peripetasma 


idem 


maticus p.c 


. calamos 


Peristroma 


* 


Coriandrum 


koriander 


p. p 


idem 


Thus 


rökilse 


Matta 


matta 


Mirrha 


mirram 


Cortina p. p 


forlååt 


Stactis 


idem 


Lectica p. p 


båår, hestabåår, 


Gutta 


idem 
roszbåår 


Opobalsamum 


Scrinium p c 


skrijn 


p. c. 


balsam 


Area 


kijsta 


Camphora p. 
Arcula p. c 


idem 


c. 


kamfer 


Capsa 


kijsta 


Aloe p. c. 


aloe 


Capsula p. c 


liten kijsta 


Lauribacca 


lagerbär 


Capsa vesti- 
Galanga 


galigo 


aria 


elädakijsta 


Zeduar p. c. 


cedefere 


Cista 


lådha 


Laurinum p.p 


. lagerolia 


Cistula p c 


'lådheka 


Petroliump.c. 


petrolia 


Cistella 


idem 


1 Se Errata. 

Digitized by Google M VARIARUM BEBTTM Alabastrum 


smöriobössa 


Breue 


idem 


Myrothecium idem 


Dip lo ma p. p preuilegie breff, 


Narthecium 


kryddebössa 
bulla 


Macropiper 


longapeper 


Tabellarius 


breffdragare 


Amomump.p 


. rosa aff Hierico 


Tabularius 


then som regi- 
ster och re- 


De bibliothcca 
ginskap haller 
ferdigt 
reknebredhe 


Bibliotheca p. 


Abacus p. c 


P- 


bokahws 


Regula p. c 


lineal 


Libraria p. c. 


idem, liberij 


Calamus p. c 


scriffpenne 


Armarium 


bokakista 


Penna 


idem 


Foruli p. c. 


idem 


Calamarium 


pennahwss 


Liber 


book 


Pennarium 


idem 


Codex 


idem 


Atramentum 


bläck 


Uolumen p. p 


idem eller en 


Atramentari- 


deelaffboke#ne 


um 


bläckhorn 


Cultellus scri- 


Coaex 


ptorius 


scriff kniff 


Accepti 


vpbyrdzboock 


Sigillum 


Signet 


Expensi 


vtgifftzboock 


Signatorius 
annulus 


signetes ring 


Diarium 


register som 


Charta 


paper 
scriffuas vti thz 


Papyrus p. p. 


idem 
som dagliga 


Chartophyla- 


skeer 


cium 


papers lådha 


Historia 


kröneka 


Membrana p. 
Annales p. p 


tenkiebook 


P- 


pergament 


Chyrographuw 


Pergamenum 
P c 


ha»dscrift 


p. p. 


idem 


Syngraphum 
Scheda 


cedel, löst blad 


p. c 


witnesbreff med 


Pugillarisp.p 


handtafla 
eeghen hand 


Graphium 


scriffstijl 


Idiographus 
Stilus 


idem 


p. c 


scriflrt mz eeghen 


Calculus p. c. 


reknepening 
hand scriffuen. 


Ratio 


regenskap 


Protocollum 


proiect, scrifft 


Creta 


krijta 
som först be- 


Cera 


wax 
rammas eller 


Album . 


tafla ther ifampn 
vtkastas 
scriffuas vthi 


Exemplar 


eptersyyn 


Pyctacium 


idem 


Apocha p. c 


qwittantz 


Tabula p. c. 


tafla 


Antapocha 
Tabella 


idem 


p. c 


bekennelse breff 


Pagina p. c. 


bladh 


Epistola p. c 


sendebreff 


Pagella 


idem 


Litere p. c 


idem 


Semipagina p. 


Epistolium 


litit breff 


c. 


halfft bladh 


Breuis 


stackot breff 


Uersus 


radh Digitized by Google VOCABULA 1598 33 Linea p. c. idem 
Pluteus p. c skriffbredhe 
Enchiridion 

p. c handbook 

Litera p. c boockstaff 
Liber collecta- 

neoruw 
Scholium Homelia p c 
Tomus 

Dialogus p c Apologeticus 
p. c 

Panegyricus 

p c 
Pareneticus 

P c rapiare 

liten vthtydning 

eller postilla 
sermoon, taal 
itt stycke aff 

enne boock 
disputering eller 

taal ther flere 

än en tala vth- 

innan 

forswarelse 
boock prijsebook formanelse- 
boock 

Parenesis pc förmanelse 

Liber didasco- 

licus p c lärdoms boock 

Liber protre- 

pticus p c. boock som vn- 
deruisar och 
rådher til no- 
ghot 

Poema p p dicht 

Poesis p p idem 

Carmen werss 

E x p o s i t i o vthtydning 

Fabula p. c fabel, lustogh 
dicht 

Apologus p. c fabel ther oske- 
lig divvr seyas 
tala vtiwnan 

C om men t ar i a liten forclaring 

Graphiaria 

theca scriflådha 

Graphiarium idem 

Scribere scriffua 

Legere läsa 

Calculare rekna C an c el la re vtplåna 
Signare lite- 
ra s besegla bref 
Resignare li- 
te ras vpbryta breff 
Emporetica 
charta krampaper som 
icke dogher 
scriffua vppå 

De ludis 

Ludus leeck 

Ludius p. c then som spelar 
medskemtoch 
geckerij 

Ludio p. c idem 

lo cu lat or p. p idem, spelman 

Histrio p. c then som spelar 
med monga 
hända åthäfi- 
uor oc skemt 
och hermer 
a//dra 

Ars histrioni- 
ca p. c sådana konst at 

en kan vvei 
skemta och 
herma en an- 
nan 

Luctari brotas eller kem- 

pas 

Luctatio kempning, kamp 

eller brotan 

Palestra idem 

Palestricum 
p. c kempebaan 

Palestrita p. c then som kem- 
par eller bro- 
tas 

Collusor p. p leekebroder 

Alea p. c wårtaffuel 

Tessara p. c terning 

Tal us idem 

Taxillus idem 

Iactus kast 

Orbiculus alea- 
torius bricka Digitized by Google 34 


VAEIARUM REftUM 
Alueus p c Ta- 


Fusus 


slända, teen 


bula aleato 


Uerttculum 


sland, snäll 


ria 


wårtaffuels brä- 


Sphondylus 


dhe 


P c 


idem 


Ludus latru« 


. 


Verticillus 


idem 


cularius 


skafftaffuel 


Rhombus 


spinnehiwl 


Tabula latrun- 


Girgillus 


nystestool 


cularia 


brädhe med 


Glomus 


nystan 
skafftaflfuels 


Filum 


trådh 
fiell 


Stamen 


warp 


Pila 


ball, myyl 


Trama 


wäfft 


Globulus p c 


cloot 


Subtegmen 


idem 


Chartula lu- 
Licium p. c 


sölflf, weflfskaft 


soria p c 


karten spel 


Liciatorium 


sölffuo trä 


Trochus 


piwck 


Trilix 


triggie skaffta 


Turbo 


idem 
wäff 


Spheroma- 
R a d i u s 


wäflfskedh 


chia 


spel eller kem- 


Nauicula p. c 


idem 
pan som skeer 


Pecten 


elädhekamb 
med myyl 


Panus 


spoole 


A gon i sta 


kempe 


Panula p. c 


idem 


Doratismus, 
Låna 


vll 


hastarum d 
Linum 


lijn 


micatio 


kempning som 


Cannabis vel 


skeer med 


Cawnabum 


stenger eller 


p. c 


hampa 
sperstakar 


Gossipium 


boomvll 


C o n u s 


kägla 


Stuppa 


lijnblåår 


Spheristeri- 
Vellus 


vllaragg 


um 


hwss ther man 


Succida p. c 


vll sådana som 
öflfuar monga- 
först aft" fåret 
handa spel vti 
clipt är 
med myyl och 


Festuca p. p 


skäffua, fnaass 
annat 


Quallus 


vllakorgh 


Hippodromus 


Quasillus 


idem 


P c 


re;/nebaän 


Calathus p. c 


idem 


Acus 


näål 


De lanificio 


Acicula 


knappanåål 


Digitale p. p. 


fingerborg 


Textor 


wäffuare 


Forfex 


ciszere 


Textrix 


wåffuerska 1 


Nere 


spinna 


C o 1 u s 


rock 


Sarcire 


söma 


Pensa 


vila totte eller 
lijn totte som 


Texere 


wäffua 
bindes widh 


De armamentario 
rocken och 
spinnes vtaff 


Armamenta- 

1 Tryckfel för: wäfluerska. rium harneska kammar Digitized by Google 

VOCABULA 1538 


35 


Arma 


wapn 


Sarissa 


longa spetz 


Galea 


hielm 


Pyrobolus p. 
Cassis 


idem 


c. 


fyyrpijl, fyyrbal 


Criste 


fiederbusk 


Phalarica p. c är enahanda 


Buccula p. c 


helmett 
fyyrpijl 


Torax 


kräflfwetta 


Contus 


starkstakc,stong 


Humerale pf 


> halffrygg 


Uerutuw p. p 


stackot ha#dskot 


Brachialia 


armskenor 


Tragula p. c. 


enahanda skot 


Lorica p p 


pantzar 


Aclides p. c. 


enahanda stac- 


Clypeus p c 


long sköld 
kot skott 


Scutum 


stackot sköld 


Catapulta 


enahanda snart 


Hasta 


glawen 
skot 


Hastile p p 


skafift 


Balista 


benkarmborst 


Cuspis 


vdd 
enahanda bo- 


Lancea p c 


spiwt 
ghe som kun- 


G 1 a d i u s 


swerd 
de skiutas ste- 


Ensis 


idem 
nar oc stoor 


Ensiculus pc 


idem 
skot mz 


Spata 


longt swerdh 


Machera p. p 


longknijff som 


Rhompheap< 


:idem 
skarp är och 


Semispata 


stackot swerd 
dogher både 


Capulus p c 


ha//dfång, hielt 
til at hugga 


Acies p c 


ägga 
och skära mz 


Mucro 


vdd 


Sica 


litit swerd som 


Pugio p c 


daggar 
man pläghar 


Vagina p p 


skijdha 
haffua fördolt 


Venabulum 


j gongostaff- 


P c 


swijn spett staff 
rar 
swärdh 


T e 1 u m 


skott 


Claua 


klubba 


Sagitta 


boghaskott pijl 


Arcus 


handboge 
eller skechta 


Spiculum p. c 


. pijl, skott 


Pelta 


böklare 


Corda 


streng 


Ancyle p. p 


liten sköld 


Pharetra p. c 


kogher 


Par ma 


idem 


Corythi p. p 


boghasecker 


Parmula p. c 


idem 


Funda 


sliwnga 


Sudes 


stake, stakeet 


Bombarda 


bössa 


Bellum 


örligh 


Serpentina 
Prelium 


strijdh 


p. p 


slänga 


Pugna 


kempning, slagh 


Spherula p. c lodh 


Duellum 


krijg, twedregt 


Puluis 


polwer 


Certamen p. pkamp 


Ellichnium p 


c lunta 


Conflictus 


slachting 


Scorpio p. c 


armborst 


Exercitus p. < 


: häär 


Arcubalista 


idem 


Expeditio p. < 


c häärfärdh vtresa 


Pilum 


pijl eller skott 


Castra 


läghre 
som med han- 


Tentorium 


tiell 
denne kastas 


Miles 


krijgsman 
eller skiwtes 


Dimicare 


fechta Digitized by Google 4fi- VARIARIM KBBUM Bipennis hillebart 

Iaculum p. c skott, skaffelijn 

De stabulo 

Kquile p. p hesta stall 

Stabularius staldrcng 

Equiso p. c hesta tämiarc 

Equus hest 

Succussor then som bäär 
hart 

Succussarius idem 

Veredus p. p snaar häst 

Presepe p. p. krubba 

Fenum höö 

Cordum hösthöö 

Stramen halm 

St ra mentum ströyöhalm 

F u r c i 1 1 a ströy egaffel 

Fe ni le p. p. höladha 

Auena p. p. haffre 

Culeus p. c. säck 

Saccus idem 

Capistrum grijma 

Pastonis 1 p. c bett 

Frcnum beetzl 

Frontale p. p. hoffuudtygh 

quod ad fron- 
tem ponitur 

Habena p. p tygil 

Lorum recm 

Ephippium 

p. c. sadhel 

Se 11 a idem 

Stapedes p. c. böglor 

Stråt um sadelclede 

Phalere p. c. idem, stry 

Cingula p. c. sadelgiord 

Antilenap. p. förtygh 

Po stil ena p.p. hindertygh 

Vngula p. c. hooff 

Helcium p. c. seelia 

Calcar spore 

Pecten kamb 

Strigil skrapa 

Equitare rijdha 

Lupatum p. p skarpt bett 

1 Se Er rata. ! De Yrbe 

Ciuitas p. c. stad 
Urbs , faststad 

Oppidum p. c. stadh 
Oppidulum 

p. c. liten stadh 

Murus stadzmwr 

Menia p. c. idem 
Agger wald 

' U a 1 1 u m planka, stakeet, 

i bolwerke 

Muninem feste 

Munitio p. c idem 
Gästrum idem 

Castellum litit feste 
Porta port 

Turris torn 

Specula p. c kuratorn 
Propugnacu- 

lum p. c kijffuenäb, tuäng 
eller a/mat sä- 
dana 
Pinna tinne på mwren 

Pomerium p. c slätt plaan vth 
med stadz- 
mwren Fossa graff Maceria p. c löösz mwr vtan 

kalk 
Suburbium p. 

c förstadh 

iPons broo 

' Pensiles clatri 

p. c hengiande gal- 

ror 
Uicus grend, liten gata 

Platea p. p s:oor gata 
Angiportus trång grend eller 

gata 
Area p. c platz 

Campus wijd platz eller 

mark 
Edes hwss 

Lithostrotum 

p. p steenlagt 

Arx slott 

Ca re er fångahwss Digitized by Google VOCAHULA 1588 37 Ergastulum 
p. c Pretorium 

Tribunal p. A 

Consistorium rådhwss 
Forum fängelse ther fån- 
gar hallas til 
ftäperij l och 
träldom 

retthwss 

domstol Piscarium 
Pomarium torgh 
Forum 

fiskatorgh 
skaffuel torgh 
ther äple, pä- 
run och annat 
skaffuel selies Frumentari- 

um 
Lignarium 
Vinarium 
Fenarium 
Holitorium 
Carnarium korn torgh 
wedha torg 
wijntorg 
höö torg 
kåål torg 
kött torg Laniena p. p. slactahws 

Macellum spijs marknät 
ther ätande 
warur selias 

Speciarius Ui- 

cus kryddegata 

Mercatusp. p. marknadz stadh 
eller platz 

Emporium idem 

Cupedinari- 

u m ther lecker eller 

kräselig maat 
faal är 

Po pina p. p ope«bara eller 
hwars mandz 
köke 

Xenodochium 

p. c. gestahws eller 

herberge 

Diuersorium 

p. c openbara her- 

berge |Pandochium 

p. c. 
, Taberna 

Erarium p. c. 

i 

| Gymnasium 
p. c. 

Theatrum p.p. 

Lex 

Priuilegium 

p. c. 
lus 

lus naturale 
Plebiscitum 

p. p. lus municipa- 

. le 

Scitum 
Forica p. c. 

Cloaca p. p. Scaphium p.c 
Anitergium 
| p. c 
Stercus 
Excrementum 
Cacare 
Excernere 
Pontones p.p 1 Är väl tryckfel för: släperij. gestgiffuare hws 
tawerna 
träselka/umar 
skattkammar 

öffueplaan eller 

öffuebaan 
skodeplatz 
lagh 

priuilegie 
rett 
naturlig rett 

menige mandz 
beslut eller 
stadhge 

stadz lagh 

stadge 

alme/meligit 

maak, hemlig- 

hws 
skarn port 1 skarn 

re/ma ther o- 

reenligheet 

bortflyter 
sketbytta 

arswisk 

treck 

idem 

skijta 

idem 

flote, färya De templo 

Templum kyrkia 
Phanum idem 

Delubrum p. c idem 
Basilica p. c idem eller hwars 

mandz hwss 
Sacer locus heligt rwm 
Sanctuarium idem 1 Se Errata. Digitized by Google 38 VAR1ARCM RERUM Propiciatorium 

p. c rwm ther gud 

blijdkas v ti 
Sacrarium p.c sacristiya 
Sacellum kappal 1 

Ara altare 

Altare idem 

Holocaustum brenneoffer 
Hostia offer 

Sacrificium idem 
Uictima p. c 

Offertorium 

Oblatio Li- 

bamen Li- 

bamentum idem 
Oraculum p. c gudz taal 
Cereus waxliwss 

I mag o p. c beläte 
Statua p. c idem 
Suggestus predikestool 
Suggestum idem 
Pulpitum p.c idem 
Baptisterium funt 
Campana p p clocka 
Eramentum idem 
Ropalum p.c kläpp 
Tintinnabu- 

lum p. c liten clocka 
Palla altaris altareclädhe 
Cemeterium 

p. c kirkiogård 

Poliandrum rwm ther som 
monga giffter 2 
äre 
Propyleum p. 

c wapn hws 

Sepulcrum graff 
Tumulus p. c. idem 
Sarcophagus 

p. c idem 

Tumba idem 

Mausoleum p. 

p kostelig graff 

Monu mentum graff eller annat 
som påmin- 
. ner eller läter 

1 Är väl tryckfel för: kappel. 

2 Måste vara tryckfel för: grilTter. 1 j hwg kom- 

ma thet som 
skeedt är 
Feralis pompa 

p. p. thet pråål som 

i skeer j be- 

graffnitfg 
Exequie idem 

Feretrum p.c bår 
Capulus p. c. idem 
Libitina p. p. idem eller be- 
graffninges re- 
dha 
Apyrotum p 

p. kolpa/ma 

Hierotheca p 

p. sacramesrtekaar 

Lichnus pen- 

silis p. c. lampa, hengian- 
de liwsacrona 
Subsellia tem- 

plaria kyrkiobenker 

Pictura p. p målning 
Turibulum p. 

c. rökilsekaar 

Acerra, Arcu- 

la turaria, idem 
Sacre reli- 

quie helgedomar 

Aspergillum stenkil 
Aqua lustra- 

lis p. p. wigdewatn 

Preces hora- 

rie tijdhe böner 

Liber horari- 
aruw pre- 

cum ther sådana bö- 

ner står vti 
Ciborium Cibur 

Epitaphium offuerscrifft på 

graffuer 
Ceremonie se- 

pulchrales begraffninges åt- 
häffuor 
Ceroferariuw 

p. c waxliusastake 

Ceroferarius th^n som bäär 
waxliws Digitized by Google VOCABULA 1588 ja. De Variamm officinarum 
instrumentis 

Officina p. p werkstadh 

Ergasterium idem 

Fabrica p. c idem 

Instrumen- 

tum reedzskap 

Vstrina p. p härd 

Forceps tång 

I n c u s städh 

Malleus p. c hammar 

Malleolus p. c liten hawmar 

Lima fijll 

Securis p. p yxe 

Securicula p. 

c liten yxe 

Bi pennis yxe eller annat 

som tweäggat 
är 

Ascia p. c timberbijla 

Asciola p. c idem 

Serra sågh 

Serrula p. c liten sågh 

Runcina p. p grooff sågh 

Pyrobolap. p l släggia 

Circinus p. c cirkel 

Dolabrump. c skaffue eller 
skrot höffuel 

Dolabella idem 

Planula slät höflfuel 

Asser brädhe 

Assis idem 

Scalprum gröpeiern eller 

skaff iern 

Scalpellum idem 

Scobs fijlspån, såge- 

spån eller an- 
nat affskrap 

Terebrum vel 

terebra p. c naffuar 

Terebellum 

p. c lite// naffuar 

Commissura 

p. c skarff eller sa;;/- 

manfelniffg, 

sa/z/manfoghan 

1 Se Er rata. jFissura p. p reffua 
jCelum graffstikel 

Celtes idem 

I Perpendicu- 

lum p. c mwrmestare 
lodh 
Th rulla mwrskeed 

Subula p. c syyl 
T o r n u s swarffueiern 

C u n e u s wigg 

N o r m a winkilhake 

Linea p. c rette snöre 
Amussis skroodwict eller 

rettesnöre l 
C a u t e r i u m p.c iern som bren- 
nes merke mz, 
merke iern 
Cochlea p. c skrwfif 
Ergata p. c wind 
Fistuca p. p raam som man 
slär* pålar nidh 
med, eller stö- 
til som man 
stöter gatur 
iempna med 
Fistucatio pålning 
Geranium p. c wind som driff- 
ues ther man 
löper vthi hiwl 
Tympanum p 

c idem 

Harpa kexe, eller sokn 

som män 
soknar nogot 
vp aff watnet 
med, båtzhake 
Harpago p p idem 
Circus rund botn 

P hal an ga spel som är j 

winden ther 
toghet weflf- 
uas om, täthet 
vmdriffues 
Prelum perss 

Radula p c skafflern 
Uectis vvredhe eller 

1 För det sista e står ett omvändt r. 

2 Utan tvivel tryckfel för: slår. Digitized by Google 40 VAMABtTM BXRUH 

iernstång ther 


iLittus 


strand 
man löffter eller \ Statio 


skeps reedd 
wender thz mz 


'Portus 


hampn 
som tungt är 


Fons 


källa 


Oceanus p. c westra siöö, sto- 


Dc 


Rurc 
ra haaff 


, Gurges 


gööl 


Rus 


landzbygd 


Insula p. c 


öö 


Campus 


släät märkt * 


Peninsula p. 


c nääss, vdd ther 


Möns 


berg 


j 


siö gåår så när 


Monticulus 


P 
alt om kring 


c 


litet berg 


I s t h m u s 


idem 


Monticellus 


idem 


Terra conti- 
Collis 


höög, backe 


nens 


sijlende 


Vallis 


daal 


i Regnum 


rijke 


Conuallis 


inneluct daal, 


Uia 


wägh 
som berg 1ig- 


Via regia 


konnings wägh 
gia på alla sij- 


i 


allmanna wägh 
dor om kring 


Uadum 


waad, botn 


Promontori- 
Äger 


åker 


u;« 


haaffzklippa 


; Aruum 


trädd åker 


Silua 


skoog 


Pratum 


äng 


Nemus 


mark 


Sepes 


gård, gierdes 
gård 


Saltus 


tiock skoog, 


i 
snäär 2 , hwlt 


Hortus 


trägård,örtegård 


Eremus p. p 


öökn 


Pomarium p < 


z äplegård eller 


Solitudo 


idem 


i 


trägård 


Mare 


haaff 


Uinea p c 


wijngärd 


Lacus 


siöö 


Arena p p 


sand 


Stagnum 


stilla watn, ston- 


Sabulum p. c 


groff sand 
dande vvatn 


i Argilla 


leer 


Palus 


kärr 


i Crera 1 


krijta 


Piscina p. p 


fiskedam 


Calx 


kalk 


Uiuarium 


idem eller diw- 


Fornax cal- 


^ 
ragård 


1 caria 


kalk vngn 


Lim us 


dyie 


Gypsum 


plåsterkalk . 


F 1 u u i u s 


älff 


I Saxum 


gråsteen, grå- 


F 1 u m e n 


idem 


| 


berg, sto rsteen 


R i u u s 


rinnande bäck 


Rupes 


brant berg 


A m n i s 


o o 

aa 


Petra 


klippa, helleberg 


A m n i c u 1 u s 


liten åå 


Margo 


brädd 


Alueus p. c 


dalen eller gro- 


Cos 


hwetiesteen,bry- 
pen ther wat- 
nesteen 
net rinner vti 


Lutum 


träck 


Ripa 


åbrädd 


Cenum 
P u 1 u i s 


idem 
mull 


1 Se E r r a t a. 
2 Tryckfel för: snåår. 


1 Tryckfel för C reta. Digitized by Google VOCABTTLA 1B88 41 Pascua p. c 
Pagus 
Uilla 
Horrium p c 

Ruricola p c 

Arare 

Stercorare 

Seminare 

Occare 

Metere 
Colligere 
Triturare 
Spicilegium 
facere 

Spicilegium 

Granarium 

Farinarium 

M e s s i s 

Area 

Fenisecium beet, hiordgong 
bondaby 
bondaheman 
korn lada eller 

lare 
bonde 
trädha 
gödha 

o o 

saa 

harffua sädena j 

iorden 
vpskära 

sa;;/man hemta 
tröska 

hemta ax vp aff 

åkren 
axahemtning 
korn hws 
miöl hws miöl 

lare 
and, sädh 
loghe 
höand, slaghit 

höö Äger 

Compascuus 

p. c linda, åker som 

legges til mw- 
labeet 
Noualis p. c åker som icke 
bliffuer såd- 
der hwart åår 
Vliginosus p. 

p sanck åker Iugerum p. c 
Tesqua 

Salebra p. c 

Alluuies Al- 

luuium. 
Solum 

Natalesolum fädernes land 

Conflagesp. p rwm som monga 

hända vvädher fiell 

owigelig eller 
olustog mark 

oiempn och owi- 
gelig mark 

flodh 
iord, land Scabra loca 
Lustrum 

Desertum 
Lucus 
Amenum p. p 

Locus ame- 

nus 
Regio 
Prouincia 
Aprica loca 

p. p 

Salebrosa via 
Umbraculum 

p. c 
Loca opaca 

p. p 
Lubricum p. c 
Labina 
Deuiu;;/ p c 

Auium p. c 
Inuium p. c kan blåsa vp- 

P å 

hwass twm l 
wildmark ther 
wildiwr wistas 
ödhesmark 
lwnd lostogt rwm 
land, landzende 
land 

rwm ther solen 
altijd kan skijna 
oiempn wägh Volutabrum 
P- P 

Fimus 
Succerda 
Fimetum 
Sterquilini- 

um 
Uligo skygd 

mörk rwm 

haalt 

idem, slepper 

thz sow/ är aff 

wäghen 
idem 
ther ingen wägh 

är eller wara 

kan 

putz ther swijn 

söla sich vti 
dyngia 
swijna treck 
dyngiohöög 

idem 

watn putz, skarn 
putz Dc granario 

Fruges fruet 

Leg u men p. p then fruet som 
plockas vp 
med hendrena 
och icke vp- 
skäres Utan tvivel tryckfel för: rwm. Digitized by Google 42 VAftlAtUTM BKUTM Siliqua p c 


skaal såsom ärta 


Zea 


spelta 
skaal , böno- 


Similago 


semlomiöl 
skaal eller an- 


Simila 


idem 
nat sådana 


Pollis vel p 


ol- 


Folliculus pc idem 


len 


thet grannesta 


Frumentum 


allahanda korn 
och betzsta 
som ax haff- 
aff miölet 
uer 


Pollintor 


then som bödh- 


Culmus 


halm 
lar eller sich- 


Stipula p c 


balia som är 
tar miöl 
kring om axet 


Acris 


agn 
eller halmen 


Palea 


idem 


Geniculum p 
Robus 


rogh, som en 


c 


ledh på halmen 
part meena 


Genu culmi 


idem 


Alica 


enahanda dryck 


Arista 


spitzen på axet 
som brygges 


Spica 


ax 
aff spelta 


Triticum p c 


hwete, och är 


G 1 u m a 


kornskaal 
mo/jgahatfda 


Skapus 


knopp eller hoff- 
slaagh hwete 
uud som fröö 


Siligo p. p 


hwete, eller rogh 
pläghar wara 
som en part 
vti, såsom på 
mena 
walmoge och 


Auena p. p 


haffre 
annat sådana 


Oriza p. p 


rijs 


Fragum 


smultron 


Panicum p. c 


bohwete 


Granum 


fröö eller korn 


Milium p. c 


härss 


Lens 


lintze 


Hordeum p. c 


biwgg 


Cicer 


kikerärter 


Ptisana p. c 


malt 


Vicia 


wick, kornwick 


Faba 


böna 


Eruilia 


ärt 


Dc vtcnsilibus rusticis 


Pisum 


walsk ärt 


Far 


dinkelkorn 


Vtcnsile p. 


c booting 


Ador, adore- 
Supellex 


idem 


um 


idem 


Currus 


vvagn 


Farina p. p 


miöl 


Pilentum 


sparvvagn hen- 


Furfur 


sådha, klij 
giande wagn 


Cordus 


then som seent 


Sarracum p 


p wagn, slädhe el- 
är moghen, el- 
ler född 
ler kelke til at 
föra wedh och 


C o r d u m f r u- 
mentum 


seenmoghet 
korn 


Rheda 


steen med 
liten wagn eller 
kärra 


Serotinus fru 
Carrus 


. idem 


ctus 


seenmoghen 


Carruca p. c 1 idem 
fruct i 
sädh 1 


Birotum p. 


c kärra z 


Semen 


1 Se Er ra t a. 
Seges 


idem 


2 Säkerligen tryckfel för: kärra. Digitized by Google 

VOOAUULA 1538 43 


Carpentum 


enahanda släde 


Mola manua- 


Uehiculum f 


>. 


ria handquern 


c 


thet som man 


Mola trusilis, 
åker med 


vel mola 


Traha 


släde, släpa 


trusatilis idem 


Trahea 


idem 


Sagma cleffsadel 


Temo 


tijslastock eller 


U an 11 us wanna 
skaclar 


Uentilabrum 


Rota 


hiwl 


p. p idem,kastoskoff- 


Absis 


hiwls lööt 


uel 


Radius 


hiwls eker 


Mulctrum, 


Canthus 


iern kring om 


mulet ra miölkebytta 
hiwlet 


Mulctrale p.p idem 


Axis 


axel 


Aratrum ploogh 


Fiscina p. c 


korg 


Uomer ploogbill 


Fiscella 


liten korg 


Uomis idem 


Vehis 


lass 


Dentale p. p ploogsola ther 


Plaustrum 


idem 


billen sitter 


Vehis feni 


hölass 


vppä 1 


Uehis fimi 


dyngiolass 


Buris, bura. ploogstiert 


Påla 


skoffuel 


Stiua ther man haller 


Påla sterco- 
ploghen med 


raria 


dy/*gio skoffuel 


R a 1 1 u m ploogskota 


Furcilis p. c 


grep 


Rulla idem 


Scutica p. c 


sweep, giszl 


lugum oock 


Mastix 


idem 


Sarculum p. c harff 


Canistrum 


korg 


Occa idem, harka 


Canistellum 


idem 


Falx lijye, skära 


Batillus 


spade 


Falcariacotes Hy obry ne 


Bipalium p c 


idem 


Stimulus p. c en hwass vddat 


Fossorium p. 
kiäp til at drif- 


c 


idem 


ua oxar mz 


Cos 


hwettiesteen 


Irpex harff til at vp- 


Acuere 


hwettia 


rijffua röter 


Mortarium p. 
och bereeda 


c 


mortare 


iordena mz 


Mortariolum 
Cylindrus welt, rulle 


p. c 


idem 


Ligo hacka 


Pila 


idem 


Tribula p. c flagha 2 


Pistillum 


stötil 


Gleba torffua 


Mola 


quern 


Sulcus förr 


Catillus 


offuersteen, lö- 


Lira idem 
pare 


Rastrum härff, rijffua, 


Mota 


vndersteen 


harka 


Moletrina p. pquernhws eller 


Rutrum ther noghöt vp- 
quernastadh 


riffues med 


Molendinum 


1 Tryckfel för: vppå. 


p. p 


idem 


2 Tryckfel för: slagha. Se Anm. Digitized by Google 44 V ARIARUM RERUM Pedica p. c 
Bidcns 

Clauus sole- 

aris 
Solea ferrea 

p. c 
Clitelle 
Hostorium p. 

c 
Longurius p. 

c 
Merga 
Millus snara hacka med twå 
taggar 

hestskosööm Melium 
Numella 

Restis 
Storia p. c 

Tomentum Phylira p. c hestskoo 
klöftsadel 

strochträä 

longstång 

korntiwffua 

halzbett, itt halz 
band med 
monga tag- 
gar, som man 
plägar haffua 
pä hundar 

idem 

claffue som man 
binder fää med 

widhia 

matta 

offuerskerare- 
lodh, eller an- 
nat ee hwad 
thz är som be- 
redes til at 
haffuas j bol- 
ster 

bast Dc mensuris liquidorum 
Om wetzsko mååt 
eller qwick mååt 

Ligula p. c een paslig skeedh 
full 

Cochlearium idem 

Cyathus p. c thet är fyra li- 
gule, så mykit som fyra ske- 
dhar fulla en mottelig dryck 

Sex tans twå cyathi otta ske- 
dhar fulla 

Quadrans tre cyathi t olff ske- 
dhar fulla | T r i e n s fyra cyathi sextan ske- 
dhar 

Quincunx fem cyathi tiwghu 
skedar 

Hem i na p. p sex cyathi, fyra 
och tiwghu skedhar 

C o ty l a p. c idem, thet är en 
halff sextarius, widh fierde par- 
ten af itt Stocholms stoop 

Septunx siw cyathi, otta och 
tiwghu skedhar 

Bes otta cyathi, twå och tre- 
tiyo skedhar 

Dodrans niyo cyathi, sex och 
tretiyo skedhar 

D ex t ans tiyo cyathi, fyratiyo 
skedhar 

D e u n x elloffua cyathi fyra och 
fyratiyo skedhar 

Sextarius tolff cyathi otta och 
fyratiya 1 skedar fulla, widh pass 
itt halfft Stocholms stoop 

Congius är sex sextarij wid 
pass try Stochloms* stoop 

Chus idem 

Urna fyra congij thet är widh 
sex kannor, itt sådana ember 
at otta göra ena tönno 

Amphora p. c romana siue 

Quadrantal, widh pass en fier- 
du«gs tönna, thet är tolff 
Stocholms kannor 

Amphora actica 3 p. c haller 
widh adhortan kannor 

Cadus Metreta p. p idem 

Batus me«sura Hebraiaca 
thz är ock wid adortan ka/mor 

Culeus haller tiwghu ampho- 
ras thz är widh pass twhun- 
drade och fyratiyo kannor, 
fyra ååm, när itt ååm haller 
sextiyo kannor, Och så är 
Culeus itt faat om fem tönnor, 
Et fuit culeus maxima roma- 
norum mensura in liquidis, 

1 Utan tvivel tryckfel för: fyratiyo. 

2 Tryckfel för: Stocholms. 

3 Tryckfel för a t ti ca. Digitized by Google VOOABULA 1538 45 the romares största mååt j 
quickmäät 

De mensuris oridorum, 

Ubi notandum erit, quod de anti- 

quorum mensuris vix exaeta ratio 

dar! possit, quum intcr eos non 

conueniat qui de mensuris 

scripserunt 

Om torr mååt eller sädhes mååt 

Ligula een skeed full vt in li- 
quidis 

Cyathus itt mååt som gå fyra 
skedhar vthi 

Acetabulum itt mååt om sex 
skedhar, halff annar Cyathus 

Hem i na p. p haller fyra ace- 
tabula, sex cyathos 

Sextarius haller twå heminas 

Chenix grecorum mensura 
haller twå sextarios, vel vnum 
sextarium castrensem, qui vr- 
bico sextario duplo maior fuit, 
thet är widh pass itt Stocholms 
stoop, Så mykit korn eller 
myöl som en chenix innehölt, 
plägade j Greken giffuas enom 
dreng eller trääl til ha«s dags 
födo 

Gomor Hebreorum me«su- 
ra, hölt widh pass så mykit 
som en Chenix, eller som en 
part mena, tå war gomor dub- 
belt större än chenix, och thz 
war een dags föda på mannen 
när Iudane som j öknemie 
woro 

Se m o di us hallar otta sexta- 
rios, widh twå Stocholms kan- 
nor 

Hin apud.Hebreos idem 

Modius haller twå semodios, 
sedecim sextarios, så mykit 
som gåå j fyra kannor, thet 
är en Stocholms fierdings spän, 
th^r tree strokna spän gå j ena tönno, Så haller modius widh 
pass en fierding aff en stroken 
spän 

Satum Hebraica me«sura 
sesquimodium capit, widh sex 
Stocholms ka/mor 

Bimodius itt mååt som haller 
twå modios 

Tri modius itt mååt om tree 
modios 

Medumnus haller sex modios 

C o r u s secundum quosdam 
continet quadraginta quinque 
modios, thet är nogot meer 
än elloffua strokna spen, Se- 
cundum alios autem continet 
corus quadraginta vnum me- 
dimnos, Sunt preterea qui 
dicunt corum continere trigin- 
ta modios, jn tanta opinionum 
diuersitate, quid sequamur in- 
certum est 

Mantissa roke, tilgifft pä mååt 
eller köp 

De mensuris geodeticis 

Om iorda mååt j lengd och 
wijdd 

Digitus itt twär finger, en så- 
dana lengd som fyra gill biwg- 
korn göra ku/ma på theres 
breedd 

Palm us fyra twärfinger, thet 
är een twerhand 

Doron idem 

Palastes idem 

Est et palmus maior qui 

Dodrans dicitur en spän, 

Tres palmi minores thet är 
tolff twerfinger 

Spithama p. c idem 

Pes en gill foot längd sådana 
som fyra twärhe/zder göra 

Cubitus p. c halff annor footz 
längd 

Pygon idem Digitized by Google 46_ VARIARUM RJSRUM U 1 n a en fampn, sex föters längd 

Orgyia idem 

G r e s s u s stegh, hal ff tridie footz 
längd, itt halfft treen 

Passus treen, fäm föters längd 

Actus itt stycke åker eller 
plaan, hundrade och tiwgu 
foota longt 

Iugerum p. c en åker eller 
field twhundrade och fyratiyo 
föter long, och hundrade och 
tiwgu föter bredh 

Stadium en längd som haff- 
uer hundrade och fem och 
tiwgu treen 

Miliarium twsende treen en 
walsk mila 

Parasanga Persica mensura 
noghot mindre än fyra walska 
milor, icke aldeles en tysk 
mila 

Schcnus Egyptiaca mensu- 
ra, och haffuer sextiyo sta- 
dia, halff ottonde walsk mila, 
vt quidam volunt 

Stathmos haller otta och tiw- 
gu walska milor, Veredariorum 
diuersorium, tantum enim iti- 
neris, vno cursu conficiunt, itt 
ridande De ponderibus 
Om wicht 

As, Assipondium, Libra itt 
romesk skälapund, thz är epter 
wor wicht fyra och tiwgu lott 
Duodecim enim habet vncias 

P o n d o idem quandoque tamen 
valet duodecim libras 

Deunx tw och tiwgu lot 

Dextans tiwgu lot 

Dodrans adhortan lot 

Bes sextan lot 

Septunx fiortan lot 

Semis itt halfft romisk pund, 
tolff lot Quincunx tiyo lot 

Triens otta lot 

Quadrans sex lot 

Sex tans fyra lot 

Uncia tw lot 

Semiuncia itt lot 

Siclus idem 

Sicilicus p. c itt halff lot 

Sextula p. c tridie delen aff 

itt lot, sexta pars vncie 
Duell a continet duas sextulas 
Denarius litit meer än itt 

quintin 
Drachma itt quintin ottende 

delen aff en vncia 
Scrupulus p. c tridie delen 

aff itt quintin 
Obolus p. c sette delen aff itt quintin 
Chalcus 

obolo 
Siliqua p 
Mina vel sette delen aff en c idem 

mna grecum pon- 
dus, och haller fem och tiw- 
gu lot epter wor wicht 

Dipondium tw romisk skåla 
pund 

Tripondium sådana try pund 

Centipondium sådana hun- 
drade pund, en centner 

Talentum continet sexaginta 
minas thz är fyra lot mindre 
än siw och fyratiyo skåla pund 
epter then wicht wij nw bruke 

De'numismatum et summarum 
rei numerarie nominibus 

Atque illud obseruaudum crit tum 

latinos, tum grecos re! numerarie 

summas et numismata Ijsdem ferc, 

quibus pondera, nominibus 

appellasse 

Denarius war en silffpenning 
när the romare noghot bettre 
än itt qui/rtin fijnt silff så godh 
på pass, som tiyo ortugar el- Digitized by Google VOCABULA 1538 47 ler noghot bettre epter som 
Swenskt mynt nu gongandes 
är 

D r a c h m a war itt mynt när the 
greker så gott som itt quin- 
tin silff, en halff ort aff en 
gyllene, thet är tre öra eller 
try rundstycke l 

Didrachmum en ort aff en 
gyllene, sex öra 

Uictoriatus p. p siue qui- 
narius en halff denarius, fem 
ortugar 

Obulus p. c sette delen aff en 
drachma, thz är en half öre 

Sestertius quarta pars denarij 
vvidh tiwgu Swenska penningar 

Stater en halff gyllene, tolff 
öra 

Siclus idem 

As vel assis decima pars de- 
narij, thet war en koppar pen- 
ning så godh som en ortug, 
och the penningar som ther 
vnder lydde wore alle aff ko- 
par, och reknades ifrå tolff 
alt nider ått 

Quadrans quarta pars assis 
widh twå penningar 

Teruncius idem 

Libra epter mynt war en sum- 
ma penninga som hölt fyra 
och ottatiyo denarios, epter 
wort mynt widh sex och tret- 
tiyo mark, tolff gyllene 

Huius libre Bes, hoc est oc- 
taua pars, est numulariorum 
märka, en mark silffuer, otta 
gyllene 

Mina grecorum est, och hal- 
ler hundrade drachmas, thet 
är halff ottende och tretiyo 
mark. halff trettonde gylle/* 

Talentu;// haff 2 otto//de hun- 
drade gyllene 1 Orig.-uppl.: ruudstycke. 

2 Tryckfel för: halff. De instrument!» musicalibtts 

Organum p. c orghor eller an- 
nor spell 

Canthes orghopipa 

T ib i a flöta, pipa 

Tibicen p. p pipare 

Cornu horn 

Cornicen p. c hornblåsare 

Lituus skarp tromeet, 

clareet 

Liticen p. c clareet bläsare 

Classica p. c trommeet 

Classicum ca- 

nere p. c slåå alarmen 

Buccina p. c zincka, skalme- 
ya, häär horn 

C y n b a 1 u m l p.c cimbla 

Sist rum krom horn 

Testudo p. p trumpa 

Chelys idem, gigha 

C h e 1 i u s trumposlagare 

eller gighare 

Cithara p. c krockharpa 

Lyra hiwlharpa 

Barbitus p. c 
barbitu/// idem 

Lyricen p. c harpolekare 

Tuba basvvn 

Tubicen basvvnare 

Syrinx pipa 

Fistula idem 

Fides gigha, streng 

Fidicula p. c fedhela, liten gi- 
gha eller streng 

Fidicen p. c fedhlare 

Ventriculari- 

u s belgpipare 

Monochordi- 

\xm p. c kromskijd spell 

ther alla stren- 
ger haffua itt 
liwdh 

Plectrum thet som man 

slår på stren- 
gen med 

Cl au us harpopinne 1 Se Er rata. Digitized by Google 4 8 VARIABUll BEEU1I De instrumentis ponderum 

Bilanx skåla wict 

Libra wågh 

Libella liten wågh 

Trutina p. c cloffue 
Lances skålar 

Libramentum tunga som går 

j cloffuan på 

wictc;/ne 
Equilibrium idem 
Examen p. p idem 
Librile p. p knappen på wic- 

tenne 
Pondus wict 

Ponderosus 

p. p wictig eller tung 

Statera p. p bismar, pyndare 

elkraz/natso/// 

icke haflfuer 

skålar 
Librare wägha 

Librator p. p vväghare 
Libripensp. c wåghmestare, 

wict meklare 

De horologijs 

Horologium seiyarewerk el- 
\er a/mat som 
vtteeknar tij- 
mar 
S o 1 a r i u m tij mestock 

Gnomon p. c 1 wisare på tijma- 
stocken, then 
pinnen som 
gör skuggan, 
kompass 
Clepsydra p.c tijmeglass 
Hora tij me, stund 

Horula p. c liten stund 
Semihora halfftijme 

Sesquihora halffawnar tijme 
Horarium en tijmes lengd 
Sonare ho- 

ram slå såsom cloc- 
kan slår 

1 Se Er rata. De criminibus et tormentis 

Crimen last, misgerniwg 

Peccatum p. p synd 
Piaculump. c skamlig misger- 

ning 
Facinus p. c last, ogerni/zg 
Flagicium en stor ogerning 
D o 1 u s swick 

Fraus list, bedrägerij 

Fa Ila c i a salskheet l 

Falsitas p. c osanning 
Mendacium lögn 
Iurgium kijff eller tretta 

Calumniator 

p. p lastare, beförare, 

skendare 
Calumniap. c beförelse, lastel- 

se 
Sacrilegus p. 

c kyrkiotiwff 

Sacrilegiuw kyrkio tiwffnat 
Fur tiwff 

Furtum stöld 

Homicidap. p mandråpare 
Homicidium manslagh 
Parricidap. p then som dräper 

sin fader 
Matricida p. p then som sina 

moder dräper 
Adulterium hoor, eebräkerij 
Adulter horkarl 

Fornicator p. 

p bolare 

Proditor p. c förrädhare 
Proditio p. c förräderij 
Seditio p. c vproor 
Sediciosus p. 

p vprorisk 

Pena straff, pijna 

S u p p 1 i c i u m straff 
Compedes p. 

c fietur 

Neruus halsziern eller 

footband 
Boia boye 

Manica p. c handkloffue 1 Tryckfel för: falskheet. Digitized by Google 

VOCABULA 1688 


49 


Catasta 


stock eller annat 


Fori 


offuerlop, lwkur 
sådana ther 


Transtra 


roddebänck ther 
man setter 
the sittia vppå 
drenger och 
som roo 
trälar vti 


Remus 


åra 


Carcer 


fengelse, fänga- 


Tonsa 


idem 
hws 


Palmula p. c 


årobladh som 


Flagrum 


slyia 
man tagher j 


Fustis 


knöffel, staff 
watnet med 


Uirga 


rijs 


Tonsila 


påle som skepet 


Scorpio p. c 


giszl mz monga 
pläghar bin- 
knappar til at 
das widh 
giszla och plä- 


Scalmus 


rodhobänk, åro- 
ga med 
bänk, ther å- 


Tormentum 


pijna 
ronar liggia 


Talio p. c 


wedergeldning 
vppå tå man 
lijka straff 
roor 
moot broten 


Interscalmi- 
Ignominia 


skam, nesa 


um p. c 


rwm som är e- 


Infamia 


oära 
mellan åronar 


Infamis p. p 


äralöös 
på årobänken 


Exilium 


elende 


Casteria p. c 


micka, ther man 


Exul 


landflyctig 
legger åronar 


Proscriptus 


förscriffuen, för- 
vti när man 
dömd, bilto- 
intit brukar 
gha giord 
them 


Crux 


galge 


Malus 


mast 


Patibulum 


idem 


Ante|nna 


råå ther seglet 


E q u u 1 e u s 


een pijna på glö- 
henger widh 
dande iern 


Ceruchus p. 
P 


råmwle 


De instrumentis nauticis 


Carchesiuw 
Om skep reedzskap 


p. c 


hambor, thz höll 
som är offuerst 


Nauis 


skep 
på mastemie 


Nauicula 


litet skep 
ther dragrepet 


Prora 


forstam pn 
går igeno;;/ 


Puppis 


baakstampn 


U e 1 u m 


seghel 


Carina p. p 


hollskep sielffue 


Acatium p. c 


skönwals segel 
buken och 


Dolon 


focko seghel 
wijdden j ske- 


Epidromus 


pet 


p. c 


mözan segel 


Sentina p. p 


dorck thet rwm 


Rudens 


tråtz 
som är nidhre 


Camelus p. c 


kabel 
på kölen ther 


Anquina 


räcke som holler 
thet illa luc- 
råna widh ma- 
tandes watnet 
stena 
församlas 


Remulcum 


warpotråtz 

7 Digitized by Google SO VAWABCM MSMTM Bolis 


lodh som man 


Aurichalcum 


maler diwp 


velOrichal- 


med 


cum 


messing 


Harpax 


båtzhake 


Stannum 


ten 


Harpago p. p 


idem 


Plumbum 


bly 


Gubernacu- 
Ferrum 


iern 


lum p. c 


styre 


Chalybs 


stål 


Clauus 


roderpinne 


Argentum vi- 
Anchora p. c 


ankar 


uum 


quick silffuer 


Amplustre 
Corbita p. p 


skeps prydning 


Alumen p. p 


alwn 


krawel 


Sulphur 


brennesteen 


Oneraria na- 
Uitrum 


glas 


uis 


holk, skep som 


Nitrum 


saltpeter 
mykit kan dra- 


Erugo p. p 


rost på kopar 
gha oo 


Scoria p. c 


slagg, sinder 


Horia 


fiskebååt 


Rubigo p. p 


rost 


Circerus p. p 


ena hända stort 


Fodina p. p 


malm gruffua 
skep 


Aurifodina p 
Lembus 


liten iacht eller 


P 


gulgruffua 
bååt 


Argentifodi- 
Cymba 


bååt 


na p. p 


silffgruffua 


Scapha 


idem 


Salifodina p. 
Råtes 


flote 


P 


saltgruffua 


Linter 


ökia 


Ferraria p. c 


ierngruffua 


Monoxylon 


idem 


Plumbagop.p blygruffua eller 


Pristis 


een long och 
silffgruffua 
smaal iacht, se- 


Galena p. p 


idem ther stre- 
ghelskep,hååp 
ket haller bly 


Ponto 


färya 
och silff 


Emphracta 


förtekt skep 


Plumbum can 


- 


di dum 


ten 


De metattis 


Lithargyri- 
um 


silffuerslag 


Metallum 


malm 


Aurum 


guld 


De gemmis 


Argentum 


silffuer 


Es 


clockomalm, ko- 


Lapis precio 


par 


sus 


dyrbar stecn 


Es cyprium 


kopar 


Gemma 


idem, ädhele- 


Cuprum 


idem 
steen 


Electrum 


raff, thet är 


Margaritap.p perla 
ock enahan- 


Unio p. c 


idem 
da malm ther 


A da mas p. c 


dimant 
guld och silff 


Crystallus 


kristal 
blandas så j 


Succinum p. c 


raff 
hoop at fem- 


Electrum 


idem 
te delen är 


Corallium 


koral 
silff 


[Smaragdus 


smaragd Digitized by Google 

VOCABULA 1588 


51 


Carbunculus 
Scropha 
Maialis 


v - - 

soo 


p. c 


karbunkel 


snöpt galt 


Iaspis 


iaspe 


Porcus 


grijsz 


Amethystus 


ametist 


Uerres 


fargalt, rone 


Sapphirus p. 
Equus 


hest 


P 


saphyr 


Equa 


skiwt 


Beryllus 


beril 


Caballus 


hingst 


Chalcedonius kalcidonius 


Cantherius 


rwne, hest som 


Alabastrites 


snöpt är 


p. p 


alabaster 


Equus grada 
Draconites 
rius 


gongare 


p. p 


turkooss, vtqui- 


Equus ster- 


busdam placet 


nax 


hest som slår aff 


Dracontias 


idem 
och icke wil 


Magnes 


seghelsteen han 
bära 
drager iern til 


Equus cespi- 


sich 


tator 


hest som alltijd 


Topazius 


topass 
snaffuar 


Coticula 


pröffuosteen 


Equus suc* 
Lydius lapis 


idem 


cussor 


hest som bäär 


Heracleus la 


hart 


pis 


idem 


Maanulus 


liten hest 


Marmor 


marmorsteen 


Asinus 


åsne 


Hematitesp.pblodhsteen 


Burdo 


mule som född 
är aff en hest 


Dc animalibus 
och een åsna 


Mulus 


mwle som född 


Animal 


diwr 
är aff en åsna 


Pecus 


fää, ofornufftigt 
och itt hors 
diwr 


Aper 


wild swijn 


Bestia 


fere idem, vel 


Bubalus p. c 


buffel 
skadeligit diwr 


Camelus p. p 


kameel 


lumentum 


ööck 


Dromedarius 


enahanda kame- 


Fera 


wildiwr 
la slagh 


Agnus 


lamb 


Canis 


hund 


Ouis 


faår 


Canis venati- 
Aries 


wedhur, gummar 


cus 


iact hund 


Ueruex 


snöpt gummar 


Canis sagax 


stöuare 


Bos 


nööt 


Uertagus p. c 


hund som sielff 


Taurus 


tiwr, oxe 
löper bort och 


Uacca 


koo 
hemtar wille- 


Vitulus p. c 


kalff 


% 


bråd och bäär 


Vitula p. c 


qwigha 
heem 


Capra 


geet 


Meliteus ca- 
Hircus 


bock 


nis p. p 


köffwerne, jung- 


Caper 


snöpt bock 
fru hund 


Hedus 


kedh, kedhling 


Caniculus 


liten hund 


Sus 


swin 


Catellus 


idem Digitized by Google 52 VANARUM BKRUM Canicula 


täffua, hynda 


'Monoceros p 
Catella 


idem 


c 


idem 


Catus 


katta 


Gryps 


griJP 


Feles 


idem 


Gryphus,gry 
Catulus 


kätzling eller an- 


pho 


idem 
nat vngt diwr 


Animal vola- 
Castor 


biwr 


tile 


flygande diwr 


Fiber 


idem 


Animal nata- 
Simius 


apinia 


tile 


diwr som sim- 


Simia 


idem 
mer j watnet 


Cercopithe- 
Animal rep- 
cus p. p 


markat 


tile 


krypande eller 


Ceruus 


hiort 
kräkande diwr 


Cerua 


hind 


Animal terre 
Hinnulus 


hindkalff 


stre 


diwr som kan 


Cuniculus 


cunille 
liffua på lan- 


Elephas p. c 


elephant 
det 


Elephantus 


idem 


Animal aqua 
Erinacius 


ighelkott 


tile 


diwr som liffuer 


Ericius 


idem 
j watnet 


Glis 


rotta 


Amphibium 


diwr som liffua 


IUex 


gämss,, steengeet 
kan både j 


Dama 


idem 
watn och på 


Capricornus 


steenbock 
land 


Caprea p. c 


rågeet 


Dorcas 


idem 


Capreolus 


råbock 


Reptilium et insectorum 


Leo 


leyon 


nomina 


Leena 


leinna 


Lepus 


hare 


Vermis 


madk 


Lupus 


wargh 


Uermiculus 
Lutra 


otter 


p. c 


liten madk 


Linx 


loo 


Apes 


bij 


Martes 


mårdh 


Araneus p c 


spinnel 


Meles 


gräfling 


Bombyx 


silkes madk som 


Taxus 


idem 
silkes vll dra- 


Mus 


mwss 
gher samman 


Onager p. c 


wildåsne 


Blatta 


idem eller boka- 


Sciurus p. p 


icorne 
maal som plä- 


Sorex 


näffmwss 
gar äta och 


Talpa 


mulwerpel 
gnagha böker 


Vrsus 


biörn 


Bufo 


padda 


Ursa 


biörninna 


Cimex 


weggialws 


Urus 


vrnööt, wildoxe 


Campe 


grässmadk 


Uulpes 


räff 


Eruca 


idem, kålmadk 


Panthera p. p panteer 


Cantharis p. c 


en liten madk 


Panther 


idem 
skaflft som en 


Unicornis 


eenhörne 
tordyffuel Digitized by Google 

VOOABtJLA 1538 


53 
doch icke så 
och annor- 
stor och sken- 
stedz 
actig som guld 


Scarabeus p. 


med gröna fer- 


c- P . 


tordyffuel 
go, somlige 


Scarabeus cor- 
kalla honom, 


nutus vel 


guldsmedh 


Scarabeus 
Bruchus 


enahanda gräss 


lucanus 


hornbagge 
madk skafft så- 


Tabanus p. p 


brömss 
so;« gräshop- 


Asilus p. p 


pa 


Estrum 


idem 


Chelone p. p 


sköldpadda 


Tarmus 


anger eller mot- 


Testudo p. p 


idem 
ta som pieghar 


Locusta 


enahanda gräss- 
wara j flesk el- 
hoppo slagh j 
ler kött 
Swerige intit 


Teredo p. p 


trämatk 
kunnogt 


Tinea 


maal 


Cicada p. p 


idem 


Tipula p. c 


watnspinnel som 


Grillus 


siressa 
löper på wat- 


Cossus 


matk som wexer 
net 
j trädh och 


Pediculus 


lwss 
äter thet 


Pediculus in- 
Culex 


mygga 


guinarius 


flaat lwss 


Form i ca p. p myra 


C i c i n d u 1 a, C i- 
Gurgulio vel 
cindella 


matk som skijn 


Curculio 


korn maal som 
om nattena 
skadha gör på 


Nicedula, no- 


sädh 


ctiluca 


idem 


Hirudo p. p 


ighel 


Vespa 


geting 


Saguisuga p.c 


idem 


Crabro 


bolgeting 


Ips 


matk som äter 


F u c u s 


humbla eller o- 
och gnagher 
nyttigt bij 
horn 


Lumbricus p. 
Lens 


gnett 


P 


regn madk mete- 


Mida 


bön o matk 
madk 


Musca 


flogha 


Papilio 


färil, sommar 


Phalanx vel 


fogel 


phalangum 


spinnel med long 


Hepiolusp. p 


1 flogmaai 
been 


Oniscus 


en ludin madk 


Pu lex 


loppa 
med monga 


Ricinus p. p 


hundaflogha 
föter 
som biter hun- 


Centipeda p 


den j öronen 


c, Scolopen 
Cinomyia 


idem 


dra 


idem 


Rubeta p. p 


frödh, groo, clot- 


Rediuius p. c 


en flat, thet är 
za som är al- 
en liten madk 
tijd på landet 


vnder buskar 


1 Se E r r a t a. 

Digitized by Google VARIABUM U5RUM 

som biter sich 


Penna vel pin 


in j hudena på 


na 


härd fieder 
faädh och hen- 


Pluma 


blööt fläder el- 
ger ther widh 
ler dwn 
til tess han dör 


Crista 


kamb 


Serpens 


orm 


Rostrum 


nääff 


Anguis 


watnorm 


Vnguis 


kloo eller nagel 


Natrix 


idem, en orm 


Cauda 


stiert 
som gör wat- 


Nidus 


foglaboo, näste 
net förgifftigt 


Nidulari 


byggia 


Hydra 


idem 


Aquila p. c 


örn 


Coluber p. c 


skogs orm 


Accipiter p. c 


hööck 


Dracho 


drake 


Anser 


gååss 


Dracena p. p 


drakinna 


Acanthis 


steglitz 


Basiliscus 


basilisk 


Carduelis p.p 


> idem 


Regulus 


idem 


Alauda 


lerekia 


Uipera p. c 


enahanda orma- 


Galerita p. p 


idem 
slagh som haff- 


Anas 


and 
uer breedt 


Apodes p. c 


ringswala 
hoffuud 


Ardea p. c 


hägre 


Scorpio p. c 


skorpion 


Capus vel ca 
Cenchris 


spräklot orm 


po 


kapwn 


Aspis 


en liten och för- 


Ciconia 


storck 
gifftig orm 


Grus 


trana 


Lacerta 


ödhela 


Coccix 


gööck 


Salamandra 


itt förgifftigt 


Cuculus 


idem 
diwr skafft som 


Motacilla 


qwickstiert, sa- 
een ödhela 
des arla, en 
foghel som al- 


De auibus 
tijd rörer stier- 
ten 


Auis 


foghel 


Codatremula 


Auicula 


liten fogel 


p. c 


idem 


Pullaster 


vng hane 


Columbus 


dwffue 


Pullastra 


vng höna 


Columba 


dwffua 


Uolucris, A- 
Cornix 


kråka 


nimal vola- 
Coruus 


korp 


tile 


flygande diwr 


Cygnus 


swaan 


Ales, animal 


, 


Olor 


idem 


alatum 


diwr som win- 


Falco 


falke 
gar haffuer 


Herodius 


idem 


Pullus 


vnge 


Frigilla 


boofinke 


Auis volucris foghel som fly- 


Gallus 


hane 
gha kan 


Gallina 


höna 


Auis inuolu- 
Gal lus galli- 
cris 


foghel som icke 


naceus 


hane 
flygha kan 


Gallus silue- 
Ala 


winge 


ster 


orhane Digitized by Google VOCABtTLA 1638 


55 


Graculus p. c kaya 


Pinna 


fiskafena 


Monedula p.c idem 


Cauda 


stiert 


Hirundo swala 


Lacteum inte 
L u s c i n i a nächtergala 


stinum 


miölke 


Philomelap.p idem 


Oua piscis 


rogn 


Merops grönspinck 


Squama 


fiell 


M e r u 1 a swart droszel 


Disquamare 


fiella fisk 


med golt nääff 


Halec 


sill 


Miluus vel 


Arenga 


idem 


miluius gladha 


Arenga passa 


böcling 


Nisus sparhööck 


Halec infu- 
Noctua vgla 


matum 


idem . 


Ulula steen vgla 


Balena 


hwalfisk 


Nycticorax p. 


Cetus 


idem 


c natskäffua natt 


Cancer 


kreweta 


raffn 


Carpio 


karp 


Palumbes vel 


Concha 


skaalfisk, thetär 


palumbus skogs duffua 
th^n fisk som 


Passer sperff 
haffuer skaal 


Pauo påfogel 
kring om sich 


Perdix åkerhöns rap- 


C o n c h y 1 i u m 


idem 


höns 


Congrus vel 
Pica skata 


conger 


enahanda åla- 


Picus rödhspinck 
slagh, haaffz 


Psitacus p. c papagéya 
åål 


Regulus p. c kodnings foghel 


Esox 


lax 


Trochilus p. p idem 


Lupus 


gedda 


Struthius vel 


Oculata p. p 


neyenögha 


Struthio strwtz 


Perca 


aborre 


Sturnus stare 


Rubellio 


idem 


Turdela p. p börketrast 


Anguilla 


äall 


Turtur turturduffua 


Ostreum vel 
Uespertilio flädhermwss 


Ostrea p. c 


ena hända skaal- 


Uultur gam 
fisk 


Bubo wff 


Carabus vel 


caramus p.c krabba 


De piscibus 


Delphin 


marswijn 
D e 1 p h i n u s p.p idem 


P i se is fisk 


Phoca, vitulus 


Pisciculus liten fisk 


marinus 


siökalff, han är 


Piscis mari- 
j thet nästa 


nus fisk aff salta 
skafft som en 


siön 
oxe 


Piscis fluuia- 


Raia vel ro- 
lis fisk aff älff 


chus 


rocka 


Piscis lacu- 


Sturio 


störia 


stris fisk aff fersk siö 


Stirio vel sto 
Branchie fiskageler 


ra 


idem Digitized by Google 50 


VAEIAMTM HKRCM 
Piscis bergo 
I 


som settes j 


licus 


bergenfisk 


! 


iordena, boll 


Pra sm us 


braxn vt quidam 


1 Pullulare 


groo 
opinantur 


Uiretum p. p gröön mark 


: Viretum 


är ock thet som 


De arboribus 


l 

i 


icke wel mo- 


i 
i 


ghet är 


Arbor 


trää 


1 Vimen 


widia miwk quist, 


Planta 


trää eller ört som 


' 


teelning 
planteres elln* 


Uitis 


wijnträ 
ny vpgår 


Pampinus p. c vvijnbladh 


Radix 


root 


Olea p. c 


olioträ 


Caudex 


stubbe som ro- 


Oliua p. p 


idem 
ten hänger 


1 Oleaster 


wilolioträ 
widh eller we- 


Prunus 


plomonaträ 
xer vtaff 


Spinus 


idem 


Truncus 


boll, bagn 


Cerasus p. c 


körsebäraträ 


Stirps 


idem 


Morus 


moorbäraträ 


Cortex 


barck, näffuer 


Malus 


apal 


Corticula 


idem 


Malinus 


then som är aff 


Liber 


barck som är 
apal 
näst trädh 


'Pyrus 


pärunaträ 


Delibrare 


barka 


iPyrus silue- 
Uirgultum 


teelning som rin- 


stris 


skoghs päruna- 
ner vp aff ro- 


1 


trä 
tenne 


; Nux 


nött, nota trä 


R a m u s 


green, quist 


i Corylus 


hasl 


Ramusculus 


idem 


. Colurnus 


then som vtaff 


Virga 


rijs eller quist 


j 


hasl är 


Uirguncula, 
! I u g 1 a n s 


walnotaträ 


Virgula, Vir- 


', Castanea p. c 


kastaneaträ 


gella 


idem 


C y n u s 


krijkonaträ 


Cacumen p. p 


> skate, topp 


Cotoneus p. c 


kvvedenträ 


Folium 


lööff, bladh 


C y d o n i u s 


idem 


Frön des 


gröna eller fer- 


Betula 


biörck 
ska quistar 


Platan us p. c 


lönn 


Lanugo p. p 


mose, laaff 


Laurus 


lagerbäraträ 


Flos 


blomster 


Quercus 


eeck 


Surculus 


ymp 


Robur 


idem 


Germen 


teelning, grödhe 


Populus p. c 


popelträ 


O c u 1 u s 


knopp 


Fagus 


böketrä 


G e mm a 


idem 


Taxus 


ijdh, vt videtur 


Flagellum 


skate 


Tilia 


lind 


Frutex 


litit trä eller bu- 


Tiliaceus 


then som är aff 
ske 
lind 


Frutetum p. p 


småskogh 


Buxus 


buxbom 


Fruticetum 


idem 


Iuniperus p. c 


een 


Stipes 


staff eller påle 


Sambucus p.p 


hylleträ Digitized by Google VOCABtJLA 1538 57 Salix 
Siler 
Rubus 

U 1 m u s 
Cornus Fraxinus p. c 

Cupressus 

Mirtus 

Mespilus 

Cedrus 
O r n u s 
Suber 
Uepres 
Uepretum p. p 
Alnus 

Alnetum p. p 
Tremulusp. c 
Myrica p. p Tamarica p. p 
Palma 
Balsamum 
Primus silue- 

stris, pru- 

nellus 
Labrusca 
Erica p. p pijlträ 

idem 

enahanda törne, 

brombere trä 
alm, vt videtur 
hagtorn ther 

swijn speta- 

skafft göras 

vtaff 
asker 
cypress 
mirtelträ j Swe- 

rige okunnogt 
nespel j Swerige 

okunnogt trä 
cederträ 
hageböke trä 
corkaträ 
törne 

törneskogh 
aall 

aleskogh 
asp 

livvng vt quidam 
volunt, vel 
pors 
idem 
palmträ 
balsameträ sterkebära trä 
wilwijnbäraträ 
liwng De herbis 

Arthemisia gråbo 
Absinthium malört 
Abrotonus p. 

c abrott 

Acanthus biörnakloo 

Aconitum p. p vlffuagräs 
Acorus p. c swerdzblad med 
golt blomster 
Aquilegia akerleya 
A 1 1 i u m knofflöck, hwite- 

löck Amaracus p. c 
Maiorana p. p 

samsucus 
Anetum p. p 
Anisum p. p 
Brassica p. c 
Brassica alba 
Carduus p. c 
Tribuius p. c 
Cepa 
Chamemelum 

p. p 
Chamecypa- 

rissus 

Chelidonium Cartamus p. c 
Cucurbita p.c 
Cucumer p. c 
Cuminum p. p 
E n d i u i a 
Filix 

Filicula p. c 
Polypodium 
Feniculum p. 

c 
Fragu m 
Gentiana p. p 
Helleborus p. 

c 
Inula p. c ca;//- 

pana p p 
Iris 

Lactuca p. p 
Lappa 

Libanotis p. p 

Anthos 

Ligusticum 

p. c 
Lilium 
Malua meyeran 

idem 

dill 

anijss 

kåål 

hoffuudkåål 

tistel 

idem 

rödhlöck 

kamellabloma 

cypressört, cy- 
pressebloma 

skelört, thet haf- 
uer golt blom- 
ster och ther 
går goll wetz- 
ska vth när 
stielken sön- 
derrijffues 

wildsaffran 

curbisz 

citrul 

kumin 

endiuien 

ormableck 

steensö ta 

idem 

fenekål 

smultron 

baggasöta 

prustokrydde 

åla;/d 

blåswerdzlilia 
lactuck 
skreppobladh 
karraborre 
rossmarijn 
idem 

lybesticka 

lilia 

kattoost Digitized by Google 58 VARIARUM RKRVM Menta 


mynta 


| Lauendula p 
Mentastrum 


wildemynta 


! c 


lawendel 


Nasturtium 


krasse 


Sinapis p. p 


senap 


Nasturtium a 


- 


1 Aristolochia 


holört 


quaticum 


watnkrasse 


i Acetosa 


syra 


Nigella 


swart kumin, 


1 Gallitricum 


klint 


i p. c 


skarley 


Gith 


idem 


Matricaria 


matram 


Lolium 


idem secundum 


Benedicta 


benedicta 
quosdam klint 


Gramen 


gräss 


Napus 


longroffua 


Calendulap.< 


: ringelbloma 


Nymphea p. p 


> kaanobladh siö- 


Proserpinata 


bladh 


P- P 


trampe gräss, 


Nenuphar p. c idem 
weghagräss 


Ozimum p. c 


basilika 


Iusquianus 


bolmofröö 


Peonia 


piyon 


Pimpinella 


backört 


Papauer p. p 


walmoga 


Usnea 


mosse, laaff 


Pentaph yl- 
Baucia • 


more root 


lon 


blodhört 


Saxifraga p. c 


: steenbreck 


Plantago p. p 


groblad 


Tanacetum p 
Porrum 


löök, purlöök 


P 


renefana 


Pulegium 


poleya 


Millefoliuw 


ro lik, näsagräss 


Pyrethron p. c bertram 


Ueratrum p. ( 


: prustokrydde 


Rapa 


rooffua 


Paritaria 


dagh och natt 


Raphanus p.c 


pepra 


Gariophy lata benedicta 


Ruta 


wijnruta 


Saluia 


salwij 


Qucdam adiectiua nomina 


Satureia 


kynnel, sater 


Thymbra 


idem 


Urbanus p. p 


höffwisk 


Thymelea p.p 


> kellerhals 


Agrestis 


bondachtig 


Trifolium 


wepling 


Alacris p. c 


kry, frisk, snell, 


Verbena p. p 


iernört 
lustug 


Vitis alba, 
Segnis 


laat, seen 


bryonia 


walsk roflfua 


Altus 


höögh 


Urtica p. p 


nätzla 


Humilis 


låågh 


Alga 


nati som wexer 


Amabilis 


elskelig 
j watnet 


Odiosus 


hateiig 


Lupulus p. c 


humle 


Cordatus p. p 


cloock 


Apium 


merke 


Amens 


dåractig 


Buglossa 


oxatunga 


Ingeniosus 


sinrijk, nemen 


Synoglossa 


hundatunga 


Insanus p. p 


vrsinnat 


Petroselinum 
A men us p. p 


lustugh 


p. p 


petersilia 


Inamenus 


olustugh 


Barba iouis 


hwslöök 


Amplus 


wijdh 


Semper vi- 
Angustus 


träng 


uum 


idem 


Succiplenus 


mostfull 


Atriplex p. c 


molle 


Aridus p. c 


torr 


Hysopus p. c 


isop , 


Simplex 


eenfallig Digitized by Google 

VOCABULA 1538 


59 


Astutus p. p 


listig 


Sitibundus 


torstig 


Liberal is p. p giffmill, dandes 


Sobrius 


nöchter 


Auarus p. p 


girigh, kargh 


Ebrius 


drucken 


Audax 


dristig 


Domesticus 
Attonitus p. i 


: förfärat för- 


p. c 


hemesk 
skreckt 


Peregrinus p 


>. 


Benignus 


wenlig, liwff 


P 


fremmande 


Atrox 


grym 


Prudens 


forstondig 


Blandus 


smekiande 


Fatuus 


fåwisk 


Seuerus p. p 


streng 


Sapiens 


wijs 


Castus 


kysk 


Stultus 


galin 


Libidinosus 


okysk 


Felix 


sääl, löckosam 


Celer 


snar, snel 


Miser 


arm 


Tardus 


longsam, seen 


Fecundus 


fructsam 


Certus 


wiss 


Sterilis p. c 


ofructsam 


Dubius 


twiffuelactig 


Firmus 


stadig 


Charus 


käär 


Fragilis p. c 


skröpelig 


Contemptus 


försmådd 


Formosus 


fagher 


Clarus 


liws 


Deformis 


wanskapelig 


Obscurusp. p 


> mörk 


Constans 


stadig 


Clemens 


mild 


Fugax 


flychtig 


Austerus p. p 


stijff, streng 


Gratus 


täck 


Agilis 


wijgh 


Molestus 


mödhosam 


Piger 


låter 


Hilaris p. c 


gladh 


Celestis 


hiwmelsk 


Tristis 


bedröffuat 


Terrestris 


iordisk 


Honestus 


erlig 


Communis p. 
Scelestus 


skemelig 


P 


alme«nelig 


Mitis 


sachtmodig 


Priuatus p. p 


besynnelig 


Immanis p. p 


förfärlig 


Concors 


eendregtig 


Opportunus 
Discors 


twedregtig 


p. p 


beqwe/wlig 


Copiosus 


öffuerflödig, 


Importunus 


obeqwenlig^trä- 
ympnog 
ghin 


Mediocris p p 


medelmåtta 


Superbus 


högfärdig 


Frequens 


th^n som offta är 


Fastuosus 


prålande 


Rams 


th^n som sellan 


Arrogans p. c 


skräppande 
är 


Ambitiosus 


ärogirig 


Comis 


liwfif, wenlig 


Beneuolus 


weluiliogh 


Crudelis p. p 


gruffuelig 


Inuidus p. c 


åwundzfull 


Elixus 


sudhin 


Iocundus 


gladh 


Crudus 


råå 


Iracundus 


wreedh 


Fortis 


starck 


Plenus 


full 


Debilis p. c 


swagh 


Uacuus 


toom 


Diligens p. c 


flijtig, actsam 


Integer p. c 


heel 


Negligensp. c 


oactsam 


Lacer 


riffuen 


Elegans p. c 


skön 


Latus 


breedh 


Turpis 
Famelicus p.c 


fwl 
hungrog 


1 Är väl tryckfel 


för: obeqwemlig. Digitized by Google 6o VARlABtM BERUM Strictus 

Lautus 

Uilis 

Uerax 

Mendax 

Mortalis 

I ni ni ort al is 

Utilis p. c 

Noxius 

Indutus 

Nudus 

Planus 

Montosus 

Probus 

Prauus 

Pudicus p. p 

Contumax p.c 

Tener 
Rudis 
Modestus 
Temerarius 
Verecundus 
Impudicus p. 
P smaal 

kostelig i 

slecm, ringa i 

sanferdig \ 

lögnactig ! 

dödclig 

odödelig 

nyttig 

skadclig 

klädd 

naken 

iempn 

bcrgogh 

froom 

arg 

blygh 

gecnstreffwig 

trecsk 
spädh 
groff 

toglig sactmodig 
offuerdådig 
blygsam 

then som intit 
skewmes eller 
blyies Errata In capitulo de Homine lege Si- 
nistra manus 
Ibidem Septum transuer- 
sum 1 

In deHabitudinibus corporis lege. 
Pansa bredfötter 2 j 

1 Det korrigerade stället har Septum i 
transuer sum. | 

2 Det korrigerade stället: Paus a. i De affinitate, Epitalamium 

brudasäng 
Ibidem Riuales 
De nominibus artifictim y Figu- 

lus p. c 
In de vestibus lege Trim it a 
De coloribus Roseus rosenfärga, 
De culina, Culina köke, 
De vasis escarijs Fuscinula 

gaffel, 
De pistrina, F u r n u s bakeugn, 

et Infumibulum 

röökpipa, skorsteen 
De aromatibus, Cinamomum 
In de stabulo Pastomis, 
In de vrbe Cloaca p. p skarn- 
pott l et et. 
De variarum officinatum instru- 

mentis Pyrobola p. 

c släggia, 
De rure släät mark 
De vtensilibus rusticis, Carru- 

ca p. p 
De Instrumentis musicalibus^ 

Classicum ca ne re 2 
Ibidem Cymbalum 
De horologijs y Post Gnomon 

dele p. c 
De animalibus lege Cantheri- 

us rwne, et non Cau- 

theri us, 
De reptilibus Hepiolus p. c 

Alia errata si qua fuerint fa- 
cile notabit et corriget attentus 
leetor FINIS 1 Möjligen: skarnport. 

2 Det korrigerade stället: cauere. e^fete^ä)^ Digitized by Google GLOSOR TILL TERENTII ANDRIA EFTER MANUSKRIPT FRÅN MEDLET AV I500-TALET Digitized by Google Digitized by ;Google falso cr^der^ Suspisceiv mis- 

tenkja : 
Vitiare o: Corrumper*' kmikia: 
dar* fidem o: pr^mitter* at 

loflfua 
Astringer* fidew )der/i : 
Comperir* o: Olfacer* Subole- 

xe fför ni///ma: 
Suader* o: Hortar* fför raa»a: 
persuader* tellia en j tron 
r^cusar^o: Abdicar* ved^rsäia: 
Insperato 1 pxeter exspectatio- 

ne(m) : öffuer tenckia: 
Cause sepe plus vale(nt) 

quam ratio Lyckan är stun- 

dom bettre 
Agnoscer* veder kenna 
facer* modus o: Componer^ 

ver sus göra versar 

Prologu* 

Ad peller* animu/tf o: Attin- 
gere animuw Adicer* ani- 
mum Aduorter* 

Cr^der* aliqui negosiuw be- 
tro en om siitt ärande 

Placera teckias 

Multo aliter mykit annor les 

Abuti opera o: frustra labo- 
(ra)r^ arbete ffåffengt 

visio dar^t d: r^pr^hender* 
at lasta i Handskr.: Jnsperar?. Träns fferr* o: de nu dar* ut 

draga mz annor ordh, 
vt i pro suis bruka fför sit egit 
vituperar* at straffa, 
Conta/ttminar* besmitta:, 
Haber* autor^m haffua något 

myndogth fför sigh 
Exoptar* 3: Expeter* begära 

aff alt sit hiärta, 
Ho c soluwabsteexoptatww 

tetta her alenast begärar jag aff 

tig, \ 

Obscura dilegensia o: O fför 

stondelig vin leggelse, 
Quasi abi fectu l qui facit 

r*m in se claram obscu- 

ra(m), 
Qui escer^o: de sin er* aff låta 

ell*r vara stilla, 
Monere 2 o: hortari fför mana, 
Ego moneo tee jag råd*r 

tigh, 
Male dicer* fför ma« a 3 , 
Male factuw o: flagitiuw O 

gerning, 
fauer* unna, 
Jl le fauit michi 3: bene vult 

michi han unner mig got, 
Cognosser* r*m d: veritatem 

r*i fför stå sanningen, i Sannolikt felaktig avskrift av a b ef- 
fec tu. 

2 Handskr.: Mouer?. 

3 Sannol. misstag för : förbanna, framkalladt 
av 'fför mana' omedelbart över. Digitized by Google 64 GLOSOR TILL Nihil spei xelicum est mihi 
na äf mit hop om intit, 

deintegro på njtoh, 

Spectar* be se, 

Jsta r*s michi spectanda est, 
jag har löst til at se thz tinget, 

E x i g e r * d: Expeller*ut driffua, 

Äger* peculu/// driffua ut ffä 

Actus 1 Sena j, 

Auferr* vt driffua, 

d i c t u m puta 1 los så som thz 

är sagth, 
C ur are på acta, 
Fides loff, 

Taciturnitas löns god het, 
Clemens servitus 3 god tiänest 
lAbextus ffri giord*/-, 
Seruir* liberalit*r tiäna v*l- 

uillelig 
p^rsoluerrsummuw pr*tiu/// 

bettala en öffuer syn lön, | 

Jnme///oria haber* animuw 3 

taga til minnes, 
Immemor benefici 4 O tak 

nemligh, 
A principio audi(re) höra aff 

begynnelsen, 
benefici i cause gratia/// per- 

didit quisquis exprobar*t, 
Exceder* Exefebis o: ko///ma 

til syn r*tta lag och åller, 
Jnstituer* animu/// d: Adiun- 

ger* venda sit sinne til onda 
Adprimi d: valde O mykit, 
Nequid nimis motta;/ är altit 

best, 
De der* vnder geffua, 
Obsequi o: Jnceruir* göra til 

villiia, 
Aduersz/i" d: emot 
Commigrare 5 , i Handskr.: pudet. 

2 Handskr.: Crimes seruitas. 

3 Animum tillagdt av glossatorn. 

4 Handskr.: Jnmewioria benefiti 

5 Handskr.: Commicran. Jntegra etas uel mogen art 
Äger* integrtf m etatew var 

j sit bestå skedh, 
Äger* vita/// pudice leffua 

ffromligh, 
Äger* vitamparce leffua spar- 

Hgh, 
Äger* vita/// duriter 1 leffua 

hordeliga, 
Querr*r* victu/// låna actela 

spinna fför sit brödh, 
Accipper* Condicione(m) o: 

taga ved thz en geffuer 
Acciper* questu/// taga, 
perduser* til leda, 
Captus est han är ffongen 
di c sodes kära seg, 
dar* symbolam 2 skyuta j kulo, 
A simbulu/// 3 venir* haffua 

en ffri verdh, 
Comperi(r)e fför ni///ma 
Spectat»^ fför numstog 
Conflectari at ffectas 
haber* modu/// suae vitae 4 

haffua en god sed i sin leffuerne, 
Uno 5 or* discer* säia alle med 

en mun 
Quid verbis opus est huad är 

ter mera ter om behoff 
discer* die/// nuptiis bröllop, 
Curar* funz/i" gå med lik til 

iorden, 
familiarit*r ffrynteligh 
humanu/// ingen iu/// O tocte- 

ligit sinne, 
Jnfun//,y (prodire) gå fför lik, 
venest us xxw\\.us O teckeligit 

ansigte, 
Proseller* 6 D:Jnseder* men- 

t e ;// thz kom mig strax j sinnet, 
Jnprodentiz/i" o fför vägeliga 
Exa(ni)mat«j häppe« ell*r fför 

skr*k, 

i Handskr.: du c it er. 

2 Handskr.: simbulum. 

3 Tydl. skrivfel för symbola. 

4 I nandskr. tyckes stå si ne victe. 

5 Handskr.: u i et u. 

6 Ter. har här percussit animum. Digitized by Google TEKKKT1I ANDRIA. 6$ Jr*> p*rditus fför göra sig 
Egr* fferr* tågat illa ved sig 
Commer*ri fför skylla 
Jcer* inignem kasta j ellen 
ferr* auxsilium hielpa 
dar* damnum göra skada 
Jndignu/// facinus O r*delig 

gerning, 
Jnhumanu/// )dem 
Postridie dagen ter ept*r 
Comperire 1 be merkia, 
Jnstar* o: Affermari På holla 

thz samma och samma, 
Quantum cunq«* ego deuo- 
caui certis argumentis pro- 
bauit tamen sedulo justa 
factum instabat[?] 
vehemens causa myndog sak 
Obiurgar* låta illa på en, 
Jl le semper solet obiurgar* 
me, han plägar altit låta illa 
på mig, 
P raseri b er* fine/// o: Statuer* 

fför* skicka, 
uiuer* aliene mor* haffua an- 
dra ot häuor, 
viuer* suo m o d o * leffua so/// 

eno/z/ tekkis, 
Locus obiurgandi aputillu/// 
michi r*lictus en haffu 3 i 
och got til ffelle at straffa ho- 
no///, 
Anima auerter* på ffinna 
Anima auertit tuam rem 

acta sit tingist, 
dar* operam uin legga 
denegar* o: Jnficias ir* neka 
Se leratus fför tuiuel skalk, 
Consu///mer* ful komna, 
facer* manibz/j pedibusq//* 

göra med al magt och kraff, 
Obsiqui göra til villiia 
gnat o 4 gest ell*r narr* P å i Handskr.; Compenirr. 

2 Handskr.: mädo. 

3 Väl skrivfel för: haffuen. 

4 Här är Ter. dat. g na to av glossatorn 
förblandad med parasitnamnet Gnatho. r*fer* p*rsona/zi gnatonis 

skikka sig som en gek 
Exorar* bliffua bön hördh 
Sine te exorar* let mig bliffua 

bön hörd*r, 
Tuu/» est officin/// o: Tuorum 

parti um thz hör*r tig til, 
Pe(r)t*rr* faser* fför skrikkia, 
Captar* consiliu/// råd slå, 
Sat est verborum thz är nog 

talat, 
C ur ar* på acta, Actus i Sena Ij, 

lenitas 1 3: modestia sagt mo- 
dig het 

Euader* ut gå 

uer*or quorsuz/z istar*seua- 
d i t jag ffruetar huad enda tetta 
vil taga, 

ffacer* verbu/// o: loqui tala, 

facer* suo malö göra med sy// 
egen skada 

Amovere metum 2 göra en til 
villia, 

facsotibico/zzmune//zmetuw 
a d u i t u /// 3 jag skal göra tig 
ffri fför en soig och ffrueta//, 

E s s i t a r * gespa, 

Opprimer* öffuer ffalla, 

pr*uider* 3: prospicer* fför 
see, 

Sapientis est pr*centia ordi- 
när* pr*teriti r*cordar* 
futur prospiscer* dubio 
suspender*, 

Suspender* negociu/// settia 
op til en tid, 

Rum or gny ell*r rycte, 

Id populus 4 (scilicet) curat 
thz sköter inte almogen om 

Exqz/*rr* vt ransaka i Handskr.: lenitas. 

2 Handskr.: Arno vero meta. 

3 Säkerligen för amotum. 

4 Handskr.: Jnpopulu;. Digitized by Google 66 (1L060R TILL Expler? animum iför sleckia 

syn lösta, ellfr villia, 
Redir* in viam 1 komma, i et 

got leffuerne igen, 
Jnprobuj magister en ond 

tämia (far* 
Explicar* (ad) deterior^m 

parte m lagat 3 til versta mot- 

tan, 
Davus sum, non Oedipus 4 

jag är en en ffoldig menniskia 

och ecke så (för stondig som 

han är, 
Aperte loqui tala open barlig, 
C onar^ fal aciawDtStruer^ in- 
sedias fringer^ 5 fabricam 

stempla nogon skalk hett, 
In pistrinum 6 dar** komma 

en j äuig Xxe\ dom, 
Eximere 7 vt lösa, 
Uti circumitione 8 o: Abagi- 

hus verborw;;/ bruka sueiing- 

ning, 
deluder^ o: Merrder^ 9 spe 

hugga, 
Suspendera ad vncco naso 

y&em 
Non temerr facere 10 o: Aufe- 

rcre impune ffa skul fförr, 

Actus i Sena 3: 

Segnitia 11 läti, 
Socordia (för smädelsä, 
Jntelligerr sentensia(m) (för 

stå ens mening, 
pessundarr (för derua en ] röter 
Jnfensus mis tengtér, 
Capers causa(m) (få nogon sak 

på en, i Handskr.: view. 

2 Se Anm. 

3 Handskr. har möjligen: lagat. 

4 Handskr.: damnus sum non e di bus. 

5 Tydl. för finge re. 

6 Handskr.: J m p e s t r i u m. 

7 Handskr.: Exummer**. 

8 Handskr.: sircumcitione. 

9 Kanske för deridere? 
io Handskr.: faceni<5. 

ii Handskr.: Sig ni fes. dar* praecipitem 1 störta en 

på halsen, 
pistrinum hem kuarn, 
parar* fföda barn, 
toller* o: Edecar* up (föda, 
frangerf nauem bli(fua skep 

broth 
Obir* mortem döö, 
Orbus psiTentibus ff&der lös 
veresimeleo:Rationiconsen- 

tari thz som kommer öffuer 

ens med (för nupten, 
Conuenir* til tala 
Imprudentem* opprimer* o: 

komma o fförtengt, 

Actus i Sena 4; 

Juber* på byuda, 

Adducar* til leda, 

Temulentwj drokken, 

TemerariffJ o: frontosusFer- 

fruge 3 frontes Jmprudens 4 , 
then som har bittit huffuodz aff 
skammen, 

Cowmi tter* o: dem andars d e- 
legar*, be (falla, 

delegabo tibi me a;;/ prouin- 
ti am jag beffoller tig mit ar- 
bete, 

Compotrix 5 drykke syster, 

dar* facultaten geffua noden 

til, 
Exanimatus 6 o: tu rb dit us be- 

dröffuat 
ver*ri o: operir* 7 ffrueta, 
Exspectar* (för bida, 
Oprir* o: teger* skyla, 
Adferr* tristiciam komma 

smogt å stat, .: pr 

2 Handskr.: Jmprudenci. 

3 Möjl. för Pcrfringe, eller Perfri- 
care? 

4 Tydl. för impudens. 

5 Handskr.: Competrix. 

6 Handskr.: Exauinatws. 

7 Väl inkommet här genom skrivarens 
misstag, med anledning av det strax under 
stående Oprir*. Digitized by Google TERENTII ANDRIA. 6 7 Actus i Sena 6: 

humanu/tf factuw o r^delig 
* gerning, 
Testare fidem deoruw skyu- 

ta sin skel til gudh, 
Superioris iudicis ausiliuw 

jmprar* 
Contumeliare l be spotta, 
Communicari geffua til kenna, 

i lönda, 
Jmmutari thz samma och saw- 

ma, 
Obstinate fför hind*rliget, 
Perir* fundid^ fför gås j rö- 

ter 
Contemt#.y fför småd, 
Repudiari o: Abdicari ved*r 

säia, 
Suspicar* gissa, 
Monstrum alerr stemplanogot 

suek actilig, 
Ager^ negligent^r o ffliteli- 

get brukat, 
Pr^terir* gå fför bi, 
Suspendera o: obstuper^bliff- 

ua heppen 
Proloqui ineptaw causawo: 

no« suficient^r tala thz 

som är jntit verth, 
Mutir* fför mista 
Meuw mutir* nefas 

ecke, 

Obmutescer* tysna, 
Exequi fful ffölliia, 
Animuw diue(rse) traher* o: 

Sollicitar* be kymbra j mong 

ffollig mottor, 
Ego r*dact#.y sum, cur* ani- 

mu*« mexxm diverse 2 tra- 

hunt excruciant, 
Lenis 3 animtfi" blödugt sinne, 
Aduersari d: Obluctrari Ob- 

str^per* j mot stå, må jag i Handskr.: C u It u m m i 1 i a r i. 

2 Handskr.: demersimude (=diverso 
modo?) 

3 Handskr.: Leuitt*. Jmpellerr o: p^rmouer^ be- 
röra elWT til driffua, 
M.eus animus est in dubio 
mit sinne löp*r hit och tit o: 
Jntr^uio, 
Labo(ra)r^Edolor^3: varasyuk 

aff sorg, 
Deserere 1 r*m öffuer geffua, 
Cr^der* alicuii animuw be- 
tro en om sy« hemliga rådh, 
E g r e g (i) e besynnerliga, 
Pudise kyskeliga, 
EgestasEgestat/j o: ffatigdo;// 
Non est situw in me thz stor 

ecke mig til görande, 
Ignavus 2 o fför stondilig, 
Jnhuman«j en ffoldig 
Commouer* fför mana, 
Seruar* fidem holla sin loff- 

uan, 
Memoretn esse vara minnens god, 
Jnsipper* sermonew begyn- 
na på sit tal, 
Tu tdiie reva stå bohaget fför* 
Obtestari fförmana en på sy « 

hed^r och ära, 
Segr^gari ffå skäliga, 3 
Maximi facer* mykit aff holla, 
Morigeriri lyda, 
Mandari fideii betro, 
Arcessere* o: Aduocar* til 

kalla, 
tener* fför stå elUr hälla 

Actus ij Sena j, 

Adimer* spem o: Amouere 5 

Förtuifla 6 
Confici cura o: Excruciari 

fförtuingas 
Ex aniwo amouere malum 

fundit#.y o: Opröckia mz rötter: i Handskr.: di scen. 

2 Handskr.: Jgnaru;. 

3 Sannolikt oriktig låsning och avskrivt 
av: ffrå skilija. 

4 Handskr.: Acercer*. 

5 Handskr.: Admouere. 

6 Kanske: Förtuifla. Digitized by Google 68 GL080R TILL 8 Facile omnes cum uale(m)#j 

bona consilia 1 egrotis da- 

mus: 
supplicarf ödhmiuckeliga bii- 

dia 
Jnpetrari Föruerffua 
Freterfere* diem o: Tempus 

producitur fördröya tiidhsn 
Arbitrari Förme«a 
Abir* in malaw remo:go j en 

onth modh, 
Expetere 8 auxiliu/ft begiera 

hiälp 
No» est vaihi \ocus co*silii 

neque auxilij o: jaghausr]in- 

ghni rodh till at hiälpa tigh, 
Postr^muw viderr o: Se en y 

sytt ytersto 
Obsecrar* per amititiaw o: 

Bidia en för gamal venskap 

skuldh 
Esse cordioir^poni älta men- 
ta : haffua annat j hiärtat 
Neutiqwaw ingelunde 
Adipiski ffömerffua 
Redders animuw o: Consola- 

ri hugsuala 
Delebutu;» gaudio redder* 

animuw : Tu giorde migh, adh 

iag bleff till pass; 
Esse fr^tuw tuo coflsilio 

Förtrösta enss rodh Ä 2 S: 2: 

Haud 4 quidq#a/#planenihil 
plåt intit 

Quid boni portari anu«tii 
tiil nogot godh tiändh 

Expler^ animxim gaudio 5 3: 
Delebutu/» redder* o: hug- 
suala i Handskr.: c o »si Ii o. 

2 Ter.: pr ode re. 

3 Handskr.: E x p e 1 1 e r e. 

4 Handskr.: Huad. 

5 Handskr.: gaudiuw. Toto oppido querfr^a: Froga 
eptluT en kring om hela stadh^n 

Quo nunc primufn intenda*», 
huilkf/ skall iag först taga vtt 

Cessars Förtöffua: 

Noli tam diu cessar^D: Töffua 
icke lenge 

Oportuno venir* o: Jn ipso 
tempore : koma i rrttan tiid 

Obtunder* d: Euocar^ Esse 
molestwj uara trfghm 

Ego su#» molest^j de eius 
negotii(s) 

Tu obtundis me tuis peditio- 
n ib us o: Tu gör mig omack mz 
ty» begerdse 

pauer* : T(r)emer* Beffua 

Tener* r*m o: i«fider*[?J iför- 
stå sani#gfri»: 

No» est mihi locus narrandi 
jag hau*r icke tiid tiill talat 
el/éT seyat 

Circu*»spicer* om kring se: 

Nusquam nullibi inghfn vert 

Jnsider* infalla 

Jnsidit mihi suspicio de illo 
o: est mihi %\3i%pecXus o: jag 
har misttt? tiill tig 

Obsoniu*» o: soffuill. 

Paululu/» michi est obsoniu;» 
sz midta minus panes o: jag 
haftuer litit uetta off soffuel och 
helfftet * myndr* brödh 2 

De inpr^uiso : oföruara»dtf 

De inpr^uiso r*spicer^3: sne- 
da ögon po en 

Coher^r* öu*r ens komma. 

tua verba. no» coher^nt 

Ferr^ minutos 

Ridiculuw caput : lögligt huffut 
.Ambir^ ostunda 

monere 3 För ma««a 
[Frustr^r^ Deciper* Besuicka: 
jspes mea est me frustrtfta 
i myt håp har besuick/V migh i Skrivfel för: helfften. 

2 Kanske: brodh. 

3 Handskr.: mouer;. Digitized by Google TERENTTI ANDRIA. 69 A: 2 S 3 

Succenser* vredgas 
Perspicere 1 animu/«3:Probar* 

Bedröffua 8 enss synne 
Transferre 3 culpaw o: venda 

säcken po en 
Dictu/« aut 4 factuw : strax thz 

uar sagt so vartt thz giortt 
Eiicer* oppido : Driff#a offby 
Excluder* vt stengia 
Jurgar* tréta 
Mutar* sentencia(m) d: står* 

p/7?miscis stå ved sin ord, 
Jnconstantis est sentencia(m) 

mutare 5 Thz är en ond men- 

niskia till at ecke stå ved sin 

loffuan, eller ordh, 
Propulsare 6 aff venda 
Ferr* equo animo tågat tolle- 

liga 7 ved sigh, 
Audax Facin#£ fförd*>ueligger- 

ning, 
Dar* Fidem at loffua, 
Sencir* fför niorna, 

Actus 2 Sena 4: 

Captar* conciliuw råd slå 
Meditar* Betenkia 
Alicunde nogån varth 
Jnuenir* orationen Excogi- 

tar* op tenkia nogo« sak, 
Diferr* fför dröia, 
Esse aput se vara ved sit sinne, 
Co;«mutari (verba) skirTta ord, Actus 2 Sena 5: 

Relinq#*r* d: Discer* 8 
geffua, öffuer 1 Handskr.: Prospicer*. 

2 Säkerligen skrivfel för: BepröfTua. 

3 Handskr.: Tramferr*. 

4 Aut tillagdt av glossatorn. 

5 Handskr.: mutuw. 

6 Handskr.: Pr öcul/sarer. 

7 Rättadt från: tolliliga. 

Säkerligen för deserere,, De inprouiso r^spiscer* se ha- 

stogt på en, 
Timere 1 sua parte rädu om 

sigh, 
Esse mora 2 vara till hinder, 
Obmutescer* Bliffua mål lös 
Jmpetrar* cum gracia. o: Bene- 

uo lentia Få med god villiia, 
Exider* oxsori o: priuari mista 

syn hustru, 
Omnes sibi melius mal(l)e 

quaw alteri o: quisqui proxi- 

mus est : thz skrapar huar eld 

und^r sin gryta 
Bona forma o: Venustfcj lyuff- 

legit ansigtte, 
Amplecti in so;«nis drömaom 

nogot o loffligit, 
Renuntiar* jgen beboda, 

Actus 2: Sena 6: 

Portar* fallaciaw o: struer* 

insidias stempla nogon skal- 

ka löng, 
Recister* o: Restar* Obstr*- 

per* j mot ståå 
Euenir* pr*t*r spew o: Ex- 

sp*£tasionew Hendavtanbe- 

rot mod, 
Malee haber* jlla behaga, 
Sollicitudo Bekymmer, 
Dissinne rf aff låtaa, 
Quod tua no« int*r est desi- 

net percontari thz som tig 

inte kotffmer till thz skal tu inte 

epter ffrga, 
Reputar* r*m r*cta via öffuer 

väga med god skell, 
Infamia 3 Va« ffredelsee 
Adpeller* animuw Uenda sit 

sinne, 
Aliquantuluw nogot litit, 
Subtristis 4 lönlig sorg, 1 Handskr.: Tim i er t. 

2 Handskr.: mor;. 

5 Handskr.: T n sa ni a. 

4 Handskr,: Subs tristas, 912699A Digitized by Google 70 0L080R TILL Sucsencer* : Uara vr*d på sig 

siälff, 
Puer/lis barns ligit, 
Facer* sumptu/// parco spar- 

liga fför tära, 
O b so nar i köpa souel, 
Equalis jäm liker, 
Coetaniz/j med allers bror 
Potissimuft* besynnerlig 
Cowmouer* beueka, 
Co/«mouer* animu^ beuekia 

sitt sinne, 
Quid hoc r*i est : Huad skall 

thz betyda, 
Ueterator jlffundog 
Esse caput o: Origine/// vara en 

optyell, 

Acttts 3 Sena j, 

Firmar* fidem3:jur* iurando 

verbo 
Con Firmar* stadfesta 
Toller* o: Educar* op ffödaa, 
Jnuenir* r*mediuw, Hitta på 

nogon god rådh, 
Uix tandew nu om sida, 
Absterr*r* aff skr*ckia, 
Non satt cowraode o:App]osi- 

t(e) o fför nuffteliga, 
Jnmemor glömsk, 
Adorir*3:Ex insidias aliquem 

e u a d e r * med list till gåå enottt, 
Jmparattfj o: Jmprudens o fför 

tengt, 
Redder* luåus komma löiä å 

statt, 
In portu 1 nauigar* o: Jmpera- 

r* vara utan ffära, 

Actus 3 Sena 2: 

Signa salutis haber* Haffua 

liffs uona 
Scitus 2 puer elegans degligit 

barn, 

i Handskr.: Jmporta. 
2 Handskr.: Si tus. jjmperar* o: E di ser* höglig fför 

i byuda 

|Sup*rstes epter leffua, 

Querr*r* deos bedia til gudh 

Clamar* de uia pro 

Jmperio esse uara myndog 

Accurate o: grannerlig 

Jnt*rminari 

Vd deus semper incr*dulus 
int*rminari in cesse, [?] 

Ten(e)o quid tristis o: 

Faller* dolis Struer* insidias 
listerliga besuika, 

Non satiJ pernos ser* komma 1 
en till ffyllest, 

Amouer* oppinionew falsa;// 
o: Suspitione//* bort leggiamis 
tenkelsee, 

Multa concurrunt simul het 
går mykit lönlig til, 

Facer* coniectura(m) gissa, 

Miser* amar* perditixm oär- 
lig älskatt, 

Dar* negotiu*tt beffalla, 

Jmpeller* d: Cowmouer* be- 
uekia, 

Jllud mihi multo maxime est 
thz ligger mig alt som mest vppa 
hiertatt, 

Haud dubiu/# o:Jnueller* tis- 
simu/« 2 thz är alla uissat, 3 

Jnte/wpor* venir* ko;«ma j 
r*tta/z titth, 

Actus 3 Sena 3, 

Jnsanir* galnas 

Consulere in commune 4 o: ho- 
nestati Rama huar annars be- 
stå, 

Mersemonium o: Reintegrar* 
Restaurar* Jnnouar* fför 
nöia, 5 i Väl felskrivning för: kenna. 

2 Troligen oriktig avskrift av i mm o v el 
certissimum. 

3 Se Anm. 

4 Handskr.: cotnmunew. 

$ Väl misstag för: flor nyia. Se Anm. Digitized by Google II TERENTII ANDR1A. 7* Conficeré* lacrimas dolis grå- 
ta suina gråt, 
Reduser^ animuw o: Jn \ocum 

r^stituer^ komma en j et got 

behol, 
Devincire 1 bebinda, 
Emerger^ op friyta, 
Jl le in suwmam necessitudi- 

ne(m) de\ii(n)ctus o: 
Emerger^ malis d: kowwaur syn 

nödh: 
Facer^ periculuw : Försöckia 
Maxiwe facer^o: myk*7 off holla 
Di se ordern mis liuda 
Esse intimuw consiliis uara 

yp^rst i enss rådh 
Euocat(e) mihi illu;« naw est 

quod expeta/// eius conuen- 

tum 

A S: S: 4: 

Euocare utkalla 

Relinquerr nuces Giflfwa öffw 

gi- 2 

Deltiders dolis, listeliga be- 

suika 
Facer^ obuiam o: ob//iaw ve- 

nirr 
Efficer^ o: effectu/tf redders 
Corriger^o: in locuw restitue- 

re ath komma en på retta ve- 

ghen 
Quiessere Wara stilla 
Dar^ pr^sipitem störta enpa s 

Äctus S Scena 5 

Non jn vltutf? auferrr, thz skal 

icke bliffwa olönth 
Cowmitter^ fortunas, betro en 

om sin wel ferdh 
Ferr^ prstiu///, Få sin retta 

lön 1 Handskr.: D e n e n i r e. 

2 En otydlig förkortning. Frasen före- 
kommer ej på detta ställe nos Ter. 

3 Skrivet alldeles ut i kanten; fr sid. 
66, kol. 2 överst. Deuitaré' Effuger* Denegar* 

Vndh Fly 
Qua fiducia Qua Fronte Quo 

ore Meth huad för dörffh 
Producera moram * d: differre 

fördröia 
sumers suplicium straffa 
Redire 2 ad se komma til sic 

igew 

Acttts iiij Sccna j 

vecordia natturlig argheet vt 

furi vecordia furandi naturaliter 

estinnata 
Gauderr ex incommodis gle- 

dias vtoff ens skada 
aperir^ vplåta 
impudentissima oratio al som 

slemeste taal 
expostular^ iniuria(m) klaga 
ingerer* mala 3 för ögia 
pr^mouer^ beskaffa 
Jmprudens oförtength 
in venir^ causas hitta på suepe 

sak 
sub ducer^ dictis bedraga en 

mz sin taal 
spectar^ animum alicuius o: iu- 

didar^ besee eller döma 
lactar^ bedraga eno;« mz sin 

taal 
produce re % falsa spe bedraga 
cowficer^ exemplum taga epter 

dömelse 
\sque adeo så lenge 
i 11 e nunquam deficit instar^ 

orar^ vsque adeo donec per- 

suasit han låt aldrig aff at be- 

dia fför aen han bleff bön hördh 
adir^ periculum cap(i)t/\f vo- 

ga sin hals 
Dar** exitiuw dignu;;/ factis 

geffua enow sin tienta lön 
succeder^ taga lagh 1 Handskr.: mor?. 

2 Handskr.: Redder*. 

3 Handskr.: mar;. Digitized by Google oLosoft tilX \2 pro servitio 1 deber* varaplic*' 

tig enom fför sin tienest 
Missum facer* öffuer geflfua 
in locum restitueris o: redu-j 
cem facer* komma en i sin 
gambla beholning | Actus IIII Scena iij 

idea en fulborlig begennelse 

Angusttfj trong 

Nunc est vaihi expromta me- 

moria 
substéTner^ vnder strö 
Jnt^r venir^ emellan gå 
Capers dolorew o: venir^ in 

dolore/tf kowma i sork 
quid discerr exstituit sew- 

per inexpr^mta memorial 

\\abet 

verbena 2 herba ört 

Mouer^ se ocius belida tich 
3 fför-töua 
repudiare 5 cotfsiliu;// 

synnelig 6 
accomodum nyttygheet 

Actus iiij Scena iiij 

reuerter^ igen komma 
opus behoff 
deponera til leggia 
nusquam ingen vert 
relinquer^ öffuer geffua 
littigarr tretta 
vi le pr^ciu;;/ goot köp 
c håra yrecuim ond köp 
fabula snakh 
rogitarr til froga 
Mirari 7 fför vndra varra i Handskr.: ser u it is. 

2 Handskr.: a b en a. 

3 Otydbart. 

4 Handskr.: remoner?. 

5 Handskr.: reputare. 

6 Se Anm. 

7 Handskr.: Mor ar i. Conceder* ad dextrai* gå på 

högra sidon 
Jnsanirs galnas 
facer* v^rbumo: loquer^ tala 
C lära dicer^ seia öppetfbarliga 
i Hud er* begabba 
idoneus 1 bequem 
exceder* affgå 
fundit«j eueller* vp rykia mz 

röter 
Omitter* aff låta 2 
audax dierff 
provolvere 3 föra 
truder* fram velta 
atq»? artem solers obponer* 

cogitet ar ti han legg^r sich 

vin om at hitta konst emot 

konst 
iocularius lölig 
p^rtempestiue i retta» tid 

Äctus iiij Scena V 4 

parar* diuisias in honesto 
oerlig fför sambla rikedomar 

viuer* honeste leffua erliga 

hereditaria lex arff balk 

bona illius reddeunt ad me 
obido 5 suo hans egodelar be- 
komma mich til epter hans dödh 

p*rco«tari epUr froga 

sobrinus syster son 

recte valer* må vel 

an recte vales vel secus må 
tu annar ledes aen vel 

quir* valer* fför må 

haud auspicato (se) adpelle- 
r e G komma i ond tidh 

referr* pedem o: instituer* re- 
da sin vegh 

sequi lites o: cotftender* in 
iudicio gå til retta 

Cowmoner* förmana i Handskr.: i t a n i u s. 

2 Eller möjl.: leta. 

3 Handskr.: p ro ve lu er*. 

4 Bör vara: VI. 

5 Tydl. för obitu. 

6 Handskr.: depeileri. Digitized by Google 13 TERENTII ANDRIA 73 arbitrari mena 
grandiusculus halff voxen l 
p*rsequi hereditatem fulfölia 
me(n)dicus almus gubbe 
dispoliar* aff skynda 
latrones neglecta honestate 
victores dispoliant renaren 
som haffuer öffuer geffuin al 
togth 

Aztus V Sccna ] 

spectar* bepröffua 

addir* periculum komma i 
fara 

facer* fin em göra enda 

Conprobure re fulkomma mz 
g*mi#g 

obsequi göra til villia 

Jnir* beneficiuw v*rbis kom- 
ma sich i ynnest 

onerar* iniuriis göra offör- 
retth 

medicar* legia 

missum facer* ÖfFuer gefFua 

adimer* bort taga 

desinere 2 aff lota 

ve ro multo dici aluarliga seia 

pr*sentir* fför nimma 

Aztus V Sccna ij 

Cowmodus homo lempeligh 
venir* ad tempus komma i ret- 

ta» tid 
es se in vado vara i roligheet 
Curar* probe vel beskickat 
arcer* betuinge 
littigar* tretta 
indignu*» facinus en oredelig 3 

geming 
Confidens 4 vog hats 
catus 5 snil i Kanske: vexen. 

2 Handskr.: discernere. 

3 Rättadt från: oerlig. 

4 Handskr.: Cowfidus. 

5 Handskr.: caudus. Ceueris aluarhg 
trist is bedröuat 
sublimem rapere 1 taga en i 

halsen 
adseruar* beuara 
vincer* binda 
vinctus bundin 
fallera herxim besuika sin h*rra 
tanto oper* sa mykyt 
puder* blyias 

Actus V Sccna IIj 

dicer* rem seia som thz aer 

Mala loqui banna 

grauius discer* skarpeliga seia 

piger* facti ongra sin gärning 

Co#fidensia fförderff 

pudor blyx 

mos ciuiuw stadz retta 

C rus i ar* betuinga 

sufferr* suppliciu»! vmgella 

inuit^j nödgar 

pauca loqui tala få ord 

sin er* til stedia 

fateri begenna 

expurgare * orsaka 

equua* postular* begiera ret 

Comperir* bemerkia 

est mihi compertum så har 

iach iför nummit 
paululum supplicij liten straff 

Actus V Sccna Illj 

lactare 3 smickra 
subsister* bliffua vet sich 
arbitrar* mena 
probe lig 4 
visisci 5 ömsa 

ferr* equo animo lida tolle- 
liga i Handskr.: sublimam redder*. 

2 Handskr.: expugnare. 

3 Handskr.: la c tr a re. 

4 Torde vara senare delen av något adj., 
hvars förra del såsom oläslig av avskrivaren 
utelämnats. 

5 Utan tvivel för vicissim. Hos Ter. 
synes ingen anledning till denna glosa. Digitized by ' Google 74 GLOSOR 14 frangeri nauew bliffua skep- 

pe bröt * 
resiper* vnfa 
C ert o scir* veta fför vist 
arrige aures hör htr til 
esse aput se vara vet sit sinne 
scropultfj- små stenar 
Male habes mis haga 
nodus knut immemoria hamiatil minnes 1 
gradular* 2 fegna 
reducera in gratiam 

i venskap 
causa optima est 

smog sak 
dos morgon goffuo 
ma turar* 3 på skynda 1 Slutet otydligt. Skrivet mycket hårdt 
ut i kanten av papperet. Jfr ovan sid. 66: 
skep broth. komma 
thz ser 1 Slutet är otydligt. 

2 Sannolikt för gaudere, som förekom- 
mer på. detta ställe hos Terentius. 

3 Handskr.: moturar«. 
4 Digitized by Google Digitized by Google Digitized by Google Digitized by Google Digitized by Google Digitized by Google v * *• ; Digitized by Google 


a 
Digitized by Google Digitized by Google